Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Dion Graus tijdens een spoeddebat over de Sinterklaasaffaire Echt-Susteren.

Voor degenen die nog twijfelden, Sinterklaas bestaat! Hij blijkt zelfs dichter bij te wonen dan we tot nu konden vermoeden, in Limburg. Terwijl mevrouw Verdonk onlangs nog bezorgd was over het verdringen van Sinterklaas door de Kerstman, blijkt niets minder waar, terwijl de Kerstman zijn activiteiten netjes tot de laatste weken van het jaar beperkt, is Sinterklaas zelfs het hele jaar door actief geweest, met gemeenschapsgeld welteverstaan!

Samen met mijn Fractiegenoot en woordvoerder Binnenlandse Zaken, Hero Brinkman, stelde ik twee weken geleden Kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken, waarin wij haar o.a. verzocht hebben, er zorg voor te dragen dat de verantwoordelijke wethouders van de inmiddels landelijk bekende vriendjespolitiek-affaire, direct op non-actief werden gesteld en uit hun functie zouden worden ontheven. De twee wethouders voelden de hete adem in hun nek en kozen eieren voor hun geld. We vertrouwden erop dat een meerderheid van de Gemeenteraad van Echt-Susteren onze lijn zou steunen, daar zij als gekozen vertegenwoordigers moeten waken over het gemeenschapsgeld van de goedgelovige en nietsvermoedende inwoners van deze overigens fantastische gemeente.

Niets bleek minder waar! Zelfs een meerderheid van de Gemeenteraad bleef als onderdanige hulp-Piet trouw aan een van hun Sinterklazen over de rug van de gedupeerde inwoners. Niet alleen een schande voor de Gemeente, maar schade en schande voor de hele Provincie Limburg! Gemeentewetten werden overtreden, Algemene Bestuurswetten en andere geschreven en ongeschreven wetten werden met voeten getreden.

Voorzitter, de Fractie van de Partij voor de Vrijheid is wars van vriendjespolitiek en het verdelen van gemeenschapsgeld onder bestuurders met dubbele en driedubbele petten. Het Essent-dividend had nooit via een CDA wethouder terecht mogen komen bij een vereniging waarbij een ander CDA- prominent de scepter zwaait. Deze honderdduizenden euros hadden maar op één plek terecht mogen komen: bij de burgers. Burgers welke al te veel belasting betalen, burgers die veel te hoge energienota's betaalden aan Essent, waardoor Essent de door de burgers opgebouwde dividenden kon laten verkwanselen door het bestuur van de Gemeente Echt-Susteren, de inwoners van de Gemeente Echt-Susteren, welke ook in zwaar weer verkeren door de kredietcrisis en hiermee samenhangende recessie.

Wat gaat mevrouw de minister doen om ervoor te zorgen dat dit geld alsnog bij de gedupeerde inwoners van Echt-Susteren terecht komt? Hoe gaat de minister in de toekomst, zowel kwalitatief als kwantitatief, toezicht houden op misbruik van gemeenschapsgeld en het overtreden van Gemeente- en Algemene Bestuurswetten etc.? Welke middelen heeft de minister ter beschikking om ervoor te zorgen dat de opgestapte wethouders geen publieke functies meer kunnen vervullen en is de minister bereidt deze middelen in te zetten? Welke sanctie-maatregelen, stafbaarstellingen, gaan er volgen voor de verantwoordelijken van deze Sinterklaasaffaire en welke straffen staan toekomstige Sinterklazen te wachten? Wat gaat de minister ondernemen om nevenfuncties van publieke bestuurders onmogelijk te maken om iedere vorm van belangenverstrengeling en/of schijn hiertegen te voorkomen?

Hoe staat de minister tegenover het plan om een Nationaal meldpunt in het leven te roepen om mogelijke corruptieschandalen, Sinterklaasaffaires en andere vormen van vriendjespolitiek te melden inclusief een onafhankelijk Nationaal Toezichts- en Controle-orgaan om de stroom van gemeenschapsgeld beter en eerlijker te kanaliseren?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3645 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties