Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Sietse Fritsma tijdens een debat over toename van het aantal asielverzoeken d.d. 13 mei 2009.

Vz,

De massa- immigratie loopt werkelijk de spuigaten uit. Zo erg zelfs, dat vorig jaar onder dit kabinet een immigratierecord is gebroken! Dan is het logisch dat in een stad als Rotterdam straks de meerderheid van de bevolking al uit allochtonen bestaat. Maar alle problemen die dit met zich mee brengt zijn voor dit naïeve kabinet kennelijk nog niet eens genoeg, want de immigratiesluizen blijven wagenwijd openstaan!

Neem de voor onze samenleving zo schadelijke partner- en gezinsmigratie; die is vorig jaar gewoon met duizenden gestegen! En neem de explosief stijgende asielinstroom, waar we het vandaag over hebben. Die stijging is natuurlijk geen wonder. Met het generaal pardon is immers bewezen dat je hier zelfs als nep- vluchteling gewoon op een verblijfsvergunning wordt getrakteerd. Het enige dat je moet doen is na je afwijzing niet uit Nederland vertrekken. En dankzij het door dit kabinet gevoerde categoriale asielbeleid --waarbij voor het gemak gewoon hele groepen mensen automatisch worden toegelaten-- zijn duizenden Irakezen en Somaliërs deze kant op gekomen. Voor hen is allang duidelijk wie het gekke Gerritje van Europa is!

Ik vraag het kabinet allereerst om de wettelijke basis voor dat rare categoriale toelatingsbeleid weg te halen. Want het is toch logisch dat naar individuele omstandigheden gekeken moet worden! Maar ook daarmee zijn we er nog lang niet. Zo wordt pure fraude en onwil nog niet eens aangepakt. Het is echt ongelooflijk dat dit kabinet niet eens weet hoeveel asielzoekers frauderen. Juist dit moet natuurlijk het eerste zijn dat je moet registreren en moet aanpakken. De PVV roept het kabinet op om fraudeurs nooit meer in aanmerking te laten komen voor wat voor verblijfsvergunning dan ook. Want het is gewoon niet uit te leggen dat iemand na binnenkomst in Nederland de boel in een asielprocedure kan bedonderen, en later toch gewoon een verblijfsvergunning in ontvangst kan nemen. Dit is eerder het belonen van fraude dan het ontmoedigen ervan. Stop dat, vraag ik het kabinet!

Datzelfde moet ook gelden voor mensen die moedwillig de asielprocedure tegenwerken. Ook deze mensen zijn niet van goede wil en verspelen wat de PVV betreft zelf hun recht op verblijf! Denk hierbij aan de vele Somaliërs die hun vingertoppen afschaven zodat identificatie niet mogelijk is! Meteen terugsturen en nooit meer toelaten!

Vz,

De PVV pleit er ook voor om asielvergunningen altijd tijdelijk te laten zijn. Deze vergunningen worden immers verleend o.g.v. de situatie in het land van herkomst. En als het daar voor asielzoekers weer veilig is, dan is bescherming dus niet meer nodig, en kan men terug! Hanteer dit principe, vraag ik het kabinet.

Dan de handhaving! Die is echt verschrikkelijk slecht! Om hun verblijfsvergunning te houden moeten asielzoekers aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk aan de eis om in Nederland te wonen. Er mag ook geen gevaar zijn voor openbare orde of nationale veiligheid. Nu wil het geval dat hier nauwelijks op wordt gecontroleerd. Bij asielvergunningen doorgaans niet vaker dan 1x in de vijf jaar.

Dat is onbegrijpelijk!

Er moet natuurlijk op z’n minst elk jaar gecontroleerd worden! Nu kunnen veel asielzoekers hun verblijfsvergunning houden, terwijl ze daar geen recht meer op hebben, bijvoorbeeld omdat ze feitelijk niet meer in Nederland wonen. Graag een reactie!

Vz,

Ook het nauw aan het toelatingsbeleid verbonden terugkeerbeleid faalt! En ook dit komt door wanbeleid van het kabinet, dat er bijvoorbeeld niet voor kiest om illegaal verblijf strafbaar te stellen. Het kabinet kiest er ook niet voor om eindelijk eens een einde te maken aan de mogelijkheid om eindeloos reguliere verblijfsprocedures te beginnen waardoor vreemdelingen hun terugkeer met het grootste gemak traineren!

Tenslotte vz, de uitzettingen zelf! Die gaan vaak gepaard met veel agressie, overlast en problemen. Hierdoor moeten uitzetvluchten heel vaak worden afgebroken, wat natuurlijk ook zonde is van al het belastinggeld dat naar tickets gaat. Ook dit kan veel beter geregeld worden! Dat kan door minder gebruik te maken van lijnvluchten en in plaats daarvan toestellen van de Koninklijke Luchtmacht in te zetten!

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3370 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties