Nederland weer van ons

Spreektekst van Teun van Dijck (PVV) tijdens het vervolg van het Algemeen Overleg over de belastingdienst d.d. 18 maart 2008.

Zoals we allemaal weten is het nog steeds een chaos bij de belastingdienst. De kranten staan er vol van en onze mailboxen stromen ook vol met klachten.
Dit schreeuwt om actie! Maar deze blijft uit?

Telkens doemt er weer een probleem op. Het ene probleem is nog niet opgelost of een andere fout wordt geconstateerd.
Wat ging er allemaal mis in het afgelopen jaar:
• teveel aan voorschotten toeslagen (mei 2007)
• geen controle kinderopvangtoeslag 2005 (78 mln onrechtmatig) juni 2007
• loongegevens van ¼ van de bedrijven blijken onbruikbaar (juli 2007)
• 1½ jaar wachten op IB teruggave (juli 2007)
• Belastingdienst schendt Europese aanbestedingsregels (september 2007)
• 2 miljoen mensen ontvangen teveel huur- en zorgtoeslag en moeten terug betalen (nov 2008)
• Fout met automatische Incasso Voorlopige aanslagen (januari 2008)
• 730.000 aangiftes moeten opnieuw worden ingediend (februari 2008)

En zo is er elke maand wel wat. En dit is nog alleen wat we te horen krijgen. Naast bovenstaande blunders, zijn er nog de individuele gevallen die we dagelijks in onze emailboxen aantreffen.
Probeer maar eens een toeslag te stoppen, lukt je niet
Probeer de formulierenstroom maar eens te stoppen van een overledene, lukt je niet
Probeer maar eens een reactie te krijgen op een bezwaarschrift
Probeer maar een definitieve aanslag of definitieve toekenning Toeslag te krijgen, lukt je niet “de belastingdienst mag er 3 jaar over doen”, maar wij moeten wel alles op tijd indienen, anders boete!
Aanslagen en bonnetjes, zelfs overgeboekte geldbedragen, hele bestanden met aangiftes, alles raakt kwijt bij deze dienst en wij worden opgezadeld met dubbele gegevensindiening.

In plaats dat de zaak verbetert, bereiken ons alleen al deze maand de volgende berichten :
Banen weg
Op 2 maart kopt de Telegraaf in “Honderden banen weg na blunder”, ongeloof over het schrappen van banen in het automatiseringscentrum. Anonieme medewerkers melden dat minimaal 2000 van de  4200 banen zullen verdwijnen bij het centrum voor ITC in Apeldoorn. Terwijl dit centrum telkens weer steken laat vallen. Dit nieuws brengt samen met de vele blunders grote onrust teweeg onder het personeel. Van de 4200 functies worden er reeds 1.100 door externe krachten ingehuurd. De staatssecretaris streeft naar een bepaalde mix van extern en intern ICT personeel en wil dus interne krachten naar huis sturen om ze vervolgens tegen dikke uurtarieven weer in te huren. Hoezo pure verspilling. Gaarne uitleg!

Geen aangiftebiljet
Begin van deze maand lezen we in NRC Next dat er aan bijna 8.000 belastingplichtigen geen aangiftebiljet IB 2007 kan worden toegestuurd vanwege, hoe raad u het “technische problemen”; met weer een excuusbrief tot gevolg. De belastingdienst is meer in de weer met excuusbrieven dan met het innen van belastingen.

Opnieuw uitstel
Opnieuw wordt de definitieve toekenning van Toeslagen 2006 uitgesteld.

Website down
Afgelopen zondag, een regenachtige dag, perfect weer dus om aangifte te doen, bleek de website van de fiscus te haperen. Het aangifteformulier kon niet worden gedownlaod. Ook het aanvragen van de DigiD verloopt verre  van vlekkeloos. Reactie van de belastingdienst: “niets aan de hand alles loopt goed”.

Ons geduld is op! Elke week belooft de staatssecretaris beterschap, maar elk week is er weer een ander probleem.

Belastingmoraal
De belastingdienst is het belangrijkste onderdeel van het Rijk, zonder kan het rijk niet functioneren. Maar het ergste is nog, dat door de jarenlange problemen bij de belastingdienst de belastingmoraal van dit land ernstig wordt aangetast. Steeds meer mensen nemen het risico van valsheid in geschrifte, omdat de belastingdienst deze ontduiking toch wel niet zal ontdekken.
Eén op de drie bezoekers van de website www.overgeld.nl geeft aan de belastingdienst te zullen bedonderen met de aangifte in BOX 3.

Kabinetsbeleid wordt aangepast op de onmogelijkheden van de belastingdienst
De chaos is zo groot dat staatssecretaris de Jager nu zelfs weigert nieuwe ingewikkelde politieke belastingmaatregelen door te voeren. De belastingdienst kan er niets meer bij hebben.
Zo weigert hij de Bos-belasting in zijn huidige vorm uit te voeren, maar ook de KM-heffing wil hij niet uitvoeren. Op zich juichen wij dit toe, hoe minder van die abjecte belastingmaatregelen des te beter. Maar het is natuurlijk van de gekke dat het onvermogen van een dienst bepalend is voor het kabinetsbeleid!
De PVV stelt voor om alle nieuwe belastinginitiatieven in ieder geval te bevriezen, totdat de problemen bij de belastingdienst zijn opgelost.

De verantwoordelijk staatssecretaris kan niet garanderen dat er in de toekomst geen fouten meer worden gemaakt. Voorzitter, hierin schuilt een rechtvaardiging tot het maken van meer fouten in de toekomst; het einde van deze belastingsoap is nog lang niet in zicht!

De Belastingdienst zit in de ontkenningsfase en dit is zeer gevaarlijk. De dienst moet snel worden gereorganiseerd, voordat de hele dienst de soep indraait en de belastingmoraal tot het nulpunt is gedaald. Ook DG (mevr. J. Thunnissen) zit in een ontkenningsfase, waarin ze de problemen bij haar dienst afdoet met “niet uit de klauwen gelopen”, maar ondertussen stuurt ze de ene excuusbrief na de andere.

De brief van de staatssecretaris is voor de PVV zeer onbevredigend met name daar waar het gaat om de besteding van financiële middelen en de meetbare doelen. De kamer heeft geen inzicht in de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen.
Tijdens de voorjaarsnota 2007 kreeg de Belastingdienst € 200 miljoen extra toegezegd, waarvan € 30 mln in 2007 is uitgegeven en naar verwachting € 60 mln dit jaar. Maar waaraan dit is uitgegeven en of deze uitgaven rechtmatig en tot het gewenste resultaat hebben geleid, blijft onduidelijk.
Zo gaan wij niet met gemeenschapsgeld om!

Ook staat het ons nog vers in het geheugen dat het computersysteem dat de fiscus heeft laten bouwen voor de huur- en zorgtoeslag, 2 keer zoveel heeft gekost dan de begrote 38 miljoen. En nog kregen 500.000 mensen een verkeerde toeslag uitgekeerd!

De staatssecretaris heeft nu de ICT onder curatele gesteld van het departement van Financien. Maar dit is onvoldoende. De staatssecretaris moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor het hele functioneren van de dienst. Dat wil zeggen ook ervoor zorgen dat de juiste man op de juiste plaats zit. Door het negeren van problemen, ziet het huidige management niet meer de noodzaak tot probleemsanering en hobbelt men gewoon door. Elke storm, elke fout, elke blamage negerend, onder het motto waait wel weer over!

Zoals gezegd ons geduld is op. De kamer wordt ons inziens aan het lijntje gehouden. En dit moet stoppen!


Tweede termijn
De belastingdienst zit wat ons betreft duidelijk in een ontkenningsfase en bagatelliseert de problemen. De benadering van de staatssecretaris is veel te veel met ICT-bril op, terwijl zaken als organisatie, cultuur, zit de juiste man wel op de juiste plaats, efficiency en effectieviteit onderbelicht blijven. Daarom eist de PVV een gedegen onderzoek naar het functioneren van de Belastingdienst.
De onderste steen moet boven en de dienst moet binnenste buiten worden gekeerd om te zien wat er allemaal fout zit.
Nu beginnen we aan een zogenaamd “groot project” zonder de echte knelpunten te kennen. Dit is niet de juiste volgorde.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3065 gasten

donaties

doneer

Nederland
English