feed-image RSS

Nederland weer van ons

Motie ingediend tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Defensie.

MOTIE VAN HET LID BRINKMAN C.S.
Voorgesteld 27 november 2008

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de werkdruk voor personeel van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol mede door personeelsgebrek hoog is;
overwegende, dat de werkomstandigheden en huisvesting, mede door dit personeelsgebrek, voor verbetering vatbaar zijn;
verzoekt de regering extra inspanningen te verrichten teneinde de huisvesting en arbeidsomstandigheden van het personeel van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol te verbeteren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkman
Knops
Eijsink

Het Tweede Kamerlid Hero Brinkman (PVV) heeft het tijdens de begroting van Defensie opgenomen voor de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. Hij heeft steun gekregen van het CDA en de PVDA voor zijn motie waarin de regering wordt opgeroepen om de huisvesting en de arbeidsomstandigheden van het personeel van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol te verbeteren.

Op Schiphol is de werkdruk onder de Koninklijke Marechaussee op Schiphol, mede door personeelsgebrek erg hoog. De PVV meent, gesteund door de Kamer dat de staatssecretaris van Defensie extra inspanningen moet verrichten om de huisvesting en arbeidsomstandigheden die mede door dit personeelsgebrek voor verbetering vatbaar zijn, te verbeteren.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3580 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties