Nederland weer van ons

De PVV vindt dat de overheid moet zorgen voor meer vrije en betaalbare kavels voor mensen om hun eigen huis te kunnen bouwen. Hier is erg veel vraag naar en maakt ons land op termijn weer iets mooier! Helaas is nu het bouwen van je eigen huis, vooral in de Randstad, onbetaalbaar geworden. Het zou goed zijn als veel meer mensen, juist ook met een middeninkomen een eigen huis kunnen bouwen, een droom van velen.
Ook als we kijken naar de huidige eentonigheid van nieuwbouwwijken valt er veel te winnen. Het bouwen van grote series dezelfde huizen moet worden ontmoedigd. Niet iedereen kan of wil zijn eigen unieke woning bouwen. Maar laten we dan zorgen voor wat minder saaie eenheidsworst. Projectontwikkelaars en Gemeenten kunnen best kleinere series woningen bouwen zonder dat de prijs van de woningen hoeft te stijgen. Een straat met veel verschillende gevels is toch veel leuker dan 80 precies dezelfde woningen naast elkaar?

Met de aanname van twee door de PVV ingediende moties laat de het lid Madlener zien dat  PVV staat voor meer keuzevrijheid voor mensen die een woning willen kopen of huren.

* Motie 1 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het slecht gesteld is met het aantal vrije bouwkavels voor particuliere woningen, vooral in de Randstad;

overwegende, dat vele burgers dromen van een eigen huis bouwen en dat de wachtlijsten voor betaalbare kavels vaak zeer lang zijn;

overwegende, dat de bouw van woningen terug dreigt te vallen vanwege de economische crisis en dat het beschikbaar zijn van betaalbare vrije kavels mensen kan verleiden om te investeren in een nieuwe woning;

overwegende, dat de zeer schaarse vrije kavels overwegend in de allerhoogste prijsklasse vallen, terwijl de kostprijs voor vrije kavels helemaal niet zo hoog hoeft te zijn;

verzoekt de regering te bevorderen dat het aantal vrije kavels voor woningen, vooral in de Randstad, toeneemt en hierbij ook rekening te houden met de betaalbaarheid voor middeninkomens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener
Vermeij

 

* Motie 2

De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
overwegende, dat de woningbouw in Nederland te veel eenheidsworst is, hetgeen leidt tot een saaie "Oost-Europese" uitstraling van woonwijken;

overwegende, dat mensen steeds meer waarde hechten aan een woning met een eigen karakter en uitstraling;

verzoekt de regering om de diversiteit van de nieuwbouwwoningen krachtig te bevorderen, onder andere door het bouwen van grote series dezelfde woningen te ontmoedigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3715 gasten

donaties

doneer

Nederland
English