Nederland weer van ons

Moties ingediend door de PVV tijdens het plenaire debat over de recente ontwikkelingen bij ING.

Eerste motie:

Motie van het lid Van Dijck

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Michel Tilmant toch nog een exit bonus meekrijgt van 1,35 mln euro.

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat financiële instellingen die worden geholpen met geld van de Nederlandse belastingbetaler geen enkele bonus meer mogen uitkeren, zolang de schuld aan de Staat niet volledig is afgelost;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijck 

Tweede motie:

Motie van het lid Van Dijck

De kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ING voor vele miljoenen euro’s hoofdsponsor is van het Renault team van Formule 1;

overwegende dat ING nu voor de tweede keer in drie maanden aanklopt bij de Nederlandse Staat voor financiële hulp;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat deze sponsoring zo spoedig mogelijk wordt stopgezet;

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Dijck 

Derde motie: 

Motie van het lid Van Dijck

De kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de economie in Nederland in 2009 een krimp zal vertonen;

constaterende dat zowel OESO als de EC landen hebben opgeroepen om de economie te stimuleren onder andere door middel van het verlagen van belastingen;

verzoekt de regering overtollige overheidsuitgaven zoveel mogelijk te schrappen en deze te gebruiken voor belastingverlaging bij burgers;

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Dijck 

Zie ook:
ING deal: Bos speculeert met belastinggeld 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3560 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties