Nederland weer van ons

Motie ingediend door de Partij voor de Vrijheid tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg Awacs.

Motie van het lid Madlener
Voorgesteld 3 maart 2009

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de NAVO weigert om de AWACS vliegtuigen stiller te maken, ondanks vele verzoeken hiertoe van Nederlandse regering,

Verzoekt de regering het Nederlandse luchtruim af te sluiten voor opstijgende en landende AWACS vliegtuigen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Madlener

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3110 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties