Nederland weer van ons

Motie ingediend tijdens een spoeddebat over een uitspraak van het Europees Hof op grond waarvan Turkse dienstverleners zonder visum naar Nederland kunnen komen.

MOTIE VAN HET LID FRITSMA
Voorgesteld: 10 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Europees Hof van Justitie bij uitspraak van 19 februari 2009 heeft bepaald dat de oorspronkelijke zes EEG landen, waaronder Nederland, geen visumplicht aan Turkse dienstverleners mogen stellen omdat voor hen de regels gelden zoals die waren in 1973,

overwegende dat deze uitspraak bijzonder negatieve gevolgen zal hebben voor de Nederlandse samenleving zoals toenemende massa- immigratie en ongelimiteerde concurrentie van Turken voor Nederlandse dienstverleners,

verzoekt de regering om de gevolgen van bedoelde uitspraak van het Europees Hof van Justitie materieel ongedaan te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3345 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties