Nederland weer van ons

Motie ingediend tijdens een spoeddebat over de overname van Nuon door het Zweedse Vattenfall.

Motie van het Lid Graus
Voorgesteld op 11 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering al haar ter beschikking staande middelen, inclusief vernietigingsbevoegdheid, in te zetten om de voorgenomen overname van Nuon door Vattenfall te voorkomen,

verzoekt de regering voorts de uitverkoop van aandelen van Nederlandse energiebedrijven stop te zetten, ter borging van betaalbaarheid en  leveringszekerheid van een primaire levensbehoefte als energie voor onze burgers, evenals onafhankelijkheid van het buitenland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2990 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties