Nederland weer van ons

Motie ingediend tijdens het Spoeddebat Pensioenen II:

Motie van het lid Van Dijck (PVV)
Voorgesteld 17 maart 2009

De kamer

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om de pensioenen (in bevroren toestand) te garanderen tot en met 2011 en daarna te bezien of maatregelen noodzakelijk zijn. Tot die tijd worden ook de salarissen van personeel van de pensioenfondsen bevroren en bonussen opgeschort,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijck

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2775 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties