Nederland weer van ons

Motie ingediend door Teun van Dijck tijdens de algemene financiële beschouwingen 2009.

MOTIE VAN HET LID VAN DIJCK
Voorgesteld 30 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de economie gebaat is met meer koopkracht bij de burgers in dit land;

constaterende dat er 4 miljard aan spaarloon vastzit op spaarrekeningen waar burgers niet bij kunnen;

verzoekt de regering dit spaarloon voor het einde van 2009 te deblokkeren, zodat burgers hun koopkracht op peil kunnen houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijck

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3880 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties