Nederland weer van ons

Biografie
In de loop van mijn carrière als makelaar raakte ik meer en meer maatschappelijk betrokken. Ik kwam voor mijn werk veel bij de mensen thuis en dan werd er vaak over maatschappelijke problemen en politiek gesproken. Dan voelde ik vaak de ergernis van deze hardwerkende burgers over het feit dat de politiek zo ver van de mensen af staat. Naar de problemen die men dagelijks ondervindt wordt zelden geluisterd laat staan dat er een oplossing voor wordt geboden. Waar de mensen wilden autorijden was de politiek alleen maar bezig met tolpoortjes en verhoging van de benzine accijns. Het kwartje van Kok is nog steeds niet terug gegeven. Als men een huis wilde bouwen voor hun gezin, vaardigde de overheid regeltjes uit die de bouw van woningen verder bemoeilijkte. Grondspeculanten en projectontwikkelaars plukken de vruchten van het restrictieve grondbeleid van de overheid terwijl de burger een te hoge prijs voor zijn huis betaalt. Bij de opkomst van Leefbaar Nederland meldde ik mij aan bij Kay vd Linde om te helpen bij de vorming van deze nieuwe politieke beweging. Dat bleek een groot succes totdat Pim Fortuyn werd vermoord. Vervolgens werd ik gekozen in de gemeenteraad van Rotterdam.
In het politieke werk is het heel belangrijk dat je de burgers uitlegt wat politiek voor hen betekent, dat politiek niet iets is waar zij niets mee te maken hebben. Dat zij wel degelijk invloed kunnen uitoefenen. Het gaat er in de politiek om dat verantwoordelijkheden duidelijker worden gemaakt. Te vaak maakt een bestuurlijke spaghetti, waarin iedereen wel ergens verantwoordelijk voor is, het lastig om relatief eenvoudige dingen tot stand te brengen. Als de burgers meer invloed krijgen en de structuren helderder worden gemaakt, wordt de politiek beter afrekenbaar. Ik streef naar de helderheid van de Amerikaanse politiek met zijn direct gekozen bestuurders waar men afgerekend wordt op resultaat en niet op loyaliteit aan een bepaalde politieke partij. Nederlandse voorbeelden van nieuwe politiek zijn voor mij Pim Fortuyn en Geert Wilders.
Doordat ik ben opgegroeid in Oostvoorne en daarna in slechte wijken van Rotterdam heb gewoond, weet ik hoe belangrijk een omgeving is, juist ook voor kinderen. Wij moeten ernaar streven om ieder kind in een mooie maar vooral veilige omgeving te laten opgroeien.
Het is voor mij noodzakelijk om af en toe wat afstand te nemen. Dat doe ik graag door te golfen of door computergames te spelen.

Commissies
Economische Zaken
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Verkeer en Waterstaat
Wonen, Wijken en Integratie

Onderwijs
havo
opleiding makelaardij

Loopbaan
makelaar, eigenaar Erasmus Projecten
lid gemeenteraad van Rotterdam, vanaf 14 maart 2002
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 30 november 2006

Nevenfuncties
Gemeenteraadslid Rotterdam
Erasmus projectontwikkeling (eigen bedrijf)

Geschenken
Ontvangen tijdens een werkbezoek in Zeeland een zak aardappelen 04-10-2007

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2475 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties