Nederland weer van ons

telegraaf270221

Na een moeizame periode is PVV-leider Geert Wilders (57) weer in topvorm. Hij is een van de felste critici van het coronabeleid van het kabinet. Tegelijkertijd drukt de slepende ’minder Marokkanen’-rechtszaak de politicus nog altijd in de marge. Toch hoopt hij nog steeds op een rol in een volgend kabinet. „Heel veel mensen, ook moslims, zijn het met mij eens dat je niet méér mensen moet binnenlaten wil je de problemen met integratie oplossen.”

DOOR VALENTIJN BARTELS EN INGE LENGTON

Op zijn zwaar beveiligde werkkamer in het Tweede Kamergebouw constateert Wilders dat niet alles in de coronacrisis bittere ellende is. Over de rol van zijn eigen partij is de oppositieleider eigenlijk best tevreden. „We zijn de tweede partij van Nederland, doen het hartstikke goed. Ik denk dat menigeen een paar jaar geleden had voorspeld dat we nu drie zetels hadden gehad.”

Wat ziet u als u het politieke landschap bekijkt?
„Iedereen wil vooral aardig gevonden worden om maar dadelijk niet uitgesloten te worden aan de onderhandelingstafel. Kijk maar naar Jesse Klaver met zijn verkiezingsposter met daarop ook de namen van de lijsttrekkers van SP, PvdA en D66. Daarmee maakt hij van links één grote eenheidsworst. En op rechts raken VVD en CDA elkaar nauwelijks aan. Je ziet dat iedereen zich eigenlijk klaarmaakt voor de grote paringsdans.”

Misschien is het omdat partijen midden in een pandemie niet de strijd met elkaar durven aan te gaan?
„Dit was al voor die tijd. Het is de dood in de pot. Mensen moeten wel wat te kiezen hebben. Stel dat VVD en CDA mijn partij blijven uitsluiten. Dan kan Klaver nóg een poster maken, met naast Lilian, Sigrid en Lilianne ook de woorden Mark en… Hoe heet die ander ook alweer? O ja, Wopke erop. Ik hou niet van die politiek. Want dan weten mensen niet meer wat nou het verschil is tussen GL, VVD, of PvdA.”

VVD en CDA willen na uw oproep voor ’minder Marokkanen’ nog steeds niet met de PVV in een kabinet.
„Ik vind het onvoorstelbaar en a-democratisch. Een partij die misschien wel anderhalf miljoen stemmen kan halen, sluit je niet bij voorbaat uit. Nederland onder Rutte die ’nee’ zegt tegen de PVV? Dan krijg je meer klimaatbeleid, meer immigratie, minder Nederlandse cultuur. Maar dat vindt Rutte niet erg, zolang hij maar aan de macht blijft.”

In de Tweede Kamer heeft u nog maar weinig bondgenoten, misschien op FvD na. Wat vindt u eigenlijk van de uitspraak van Baudet dat het Neurenbergtribunaal waarbij nazi-kopstukken werden veroordeeld ’illegitiem’ is?
„Ik zit hier niet om Baudet te bashen, maar een uitspraak zoals deze zou ik nooit hebben gedaan.”

Waarom niet?
„Ik heb begrepen dat hij in de context bedoelde dat je niet iemand moet veroordelen op wetten die er toen nog niet waren. Alleen, ik zou dat voorbeeld niet hebben gebruikt, wetende hoe pijnlijk dat voor veel mensen is en hoe terecht dat is dat die nazi’s allemaal hard zijn aangepakt tot en met de doodstraf toe. Dat is niet handig.”

Kan het door de beugel?
„Ik zeg: het is niet handig en ik had het niet gezegd.”

Over uw verkiezingsprogramma. U wilt een ministerie van immigratie, remigratie en de-islamisering? Wat is dat eigenlijk, de-islamisering?
„Wij vinden dat de ideologie islam, dat die niet met vrijheid samen gaat. Dat is eigenlijk de kern.”

Is de kern niet dat u mensen wilt verplichten van hun geloof te vallen?
„Dat kan ik niet. Er staat ook niet de-moslimiseren, maar de-islamiseren. Het gaat om de ideologie. In al die landen waar de islam dominant is, ontbreekt elk begin van vrijheid en democratie. Als mensen naar zo’n ideologie handelen, dan vind ik dat ze verplicht het land moeten worden uitgezet.”

Wat bedoelt u precies met ’handelen naar de islam’?
„Als je de wet overtreedt. In Nederland zijn 41.000 besneden vrouwen. Als je je meisje hier illegaal of in je vaderland laat besnijden, dan hoort dat in Nederland niet beloond te worden met een verblijfsvergunning. Of denk aan eerwraak, ook cultureel verbonden. Kijk naar het doden van afvalligen. Ik vind dat dat allemaal niet in Nederland thuishoort.”

Dan zou je toch ook kunnen optreden tegen dat soort uitwassen, in plaats van mensen uitzetten?
„Het één sluit het ander niet uit. Heel veel mensen, ook moslims, zijn het met mij eens dat je in ieder geval niet méér mensen binnen moet laten, wil je de problemen met de integratie in Nederland oplossen.”

Is dat dan het doel van zo’n ministerie? Minder mensen toelaten?
„Nou, dat gaat streng immigratiebeleid vormgeven. Er dus voor zorgen dat we minder immigranten binnen krijgen. Tenminste, uit islamitische landen geen, uit andere landen misschien minder. In ons verkiezingsprogramma staat een stop op immigranten uit islamitische landen.”

Én op asielzoekers. Met zo’n complete asielstop maakt u samenwerking met andere partijen nog lastiger.
„Ik maak een partijprogramma omdat ik ergens in geloof.”

Mensen met een dubbele nationaliteit krijgen wat u betreft geen stemrecht meer en geen politieke functie. Uw partij zal bijvoorbeeld niet instemmen met de herbenoeming van Khadija Arib als Kamervoorzitter, omdat ze een dubbel paspoort heeft.
„Het heeft de schijn van dubbele loyaliteit. Ik vind dus niet dat zij voorzitter had moeten zijn, maar ik vind haar wel een geweldige voorzitter. Dat zeg ik er tegelijkertijd bij.”

Zulke standpunten raken grondrechten van mensen. Betekenen die niks voor u?
„Het is toch niet onredelijk dat bijvoorbeeld een minister die wetten maakt alleen het Nederlands belang in zijn hoofd moet hebben?”

Het zijn dergelijke standpunten die ervoor zorgen dat andere partijen u buitensluiten.
„Dan ga je onderhandelen. In 2010 is dat toch ook gebeurd? We hebben toen een formule gevonden die recht deed aan alles. Pijnpunten eruit, toch minder immigratie.”

De VVD wil niet meer met u in zee omdat u wegliep uit dat kabinet.
„Het is fout gegaan na twee jaar, oké. Maar er zijn partijen in de Tweede Kamer, zoals de SP en GL, die nog nóóit verantwoordelijkheid hebben genomen.”

Wat vindt u van die casus Graus zoals die weer opdook?
„Ik ga niet op alle onderdelen in. Ik ga ook niet een collega voor de bus gooien omdat een krant een paar weken voor de verkiezingen een stuk naar buiten gooit. Ik heb de heer Graus wel gevraagd wat er allemaal van waar is. Hij zegt dat hij dat niet heeft gedaan. Nederland is gelukkig een land waarin – als er geen bewijs en veroordeling is – dat je er dan ook van uitgaat dat het niet zo is.”

Vraagt u dan wel na bij de Rijksrecherche of er nieuw bewijs is?
„Alsjeblieft zeg, ik ga geen contact zoeken met ze. Zij hebben mij ook niet benaderd.”

De Rijksrecherche moet er iets van vinden, maar u ook als werkgever. Graus en zijn ex-vrouw werken op uw afdeling.
„De laatste feiten die bij mij bekend zijn, is dat ze hun aangiften hebben ingetrokken. En niemand heeft mij benaderd dat er iets is veranderd.”

Heeft u het ook aan haar gevraagd?
„Nee, maar ze heeft me wel een mail gestuurd dat ze met die berichtgeving van NRC niks te maken heeft of iets dergelijks. Dus voor mij is het ook klaar.”

Er staan dingen in uw programma die voor kiezers heel aantrekkelijk klinken. Structurele salarisverhoging voor zorgpersoneel, btw omlaag, de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. U heeft de kosten vast tot achter de komma uit laten rekenen?
„De kern van ons programma is dat we van buitenlanduitgaven, binnenlanduitgaven willen maken. En dat we willen snijden in onzinnige uitgaven. Dat is de grote lijn. We hebben dus niet alle uitgaven en inkomsten letterlijk naast elkaar gelegd.”

Hoe duur is de AOW terugbrengen naar 65 jaar?
„Al gauw een aantal miljard. Maar wij tekenen voor vier jaar. Wij dekken dus ook voor vier jaar.”

Pardon? U kunt toch niet zeggen na vier jaar: bekijkt u het maar?
„Nou ja, als je zou zeggen: extra geld naar defensie, dan is het in beginsel niet de bedoeling dat je dat weer terugdraait. Maar je moet ook niet over je graf heen regeren. Want dan zou elke uitgave honderden miljarden kosten om dat te doen.”

U wilt niet alleen miljarden spenderen, u pleit ook voor lagere lasten. Is dat niet financieel onverantwoord beleid? Als uw kiezer minder geld zou binnenkrijgen adviseert u toch ook niet om méér boodschappen te gaan doen?
„Nee, dat is niet onverantwoord. Want ik denk dat we dat voor de komende vier jaar goed gedekt kunnen krijgen. Nog deze week heeft het kabinet 43 miljard aan giften en leningen aan Zuid-Europese landen door de Kamer gejast. Als we dat geld nou eens in Nederland zouden kunnen houden.”

Denkt u weleens na over uw opvolging?
„Zeker, als ik in 2031 67 jaar en vier maanden word, hou ik ermee op. Eerder ga ik hier niet de deur uit. Of het moet horizontaal zijn of met nul zetels. Ik moet de komende tien jaar goed over een opvolger nadenken. Fleur Agema? Ik doe geen enkele uitspraak over hoe en wie. Het speelt niet.”

 Klik hier om het interview te lezen op de website van de Telegraaf.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2880 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English