Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het lid Wilders (PVV) aan de minister-president over het bericht dat het kabinet de notulen van de ministerraad die eerder naar de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag zijn gegaan openbaar maakt (*):

1.)
Wat is de reden dat het kabinet de openbaarmaking van de notulen van de ministerraad beperkt tot de notulen die eerder naar de POK zijn gestuurd?

2.)
Is het kabinet voornemens om ook de P-notulen (persoonlijke notulen) van die betreffende ministerraden openbaar te maken? Zo nee, waarom niet en kunt u per P-notulen (persoonlijke notulen) beargumenteren waarom de inhoud hiervan niet relevant zou zijn?

3.)
Kunt u een overzicht maken met de data van alle ministerraden vanaf 1 januari 2018 t/m heden waarin is gesproken over de kinderopvangtoeslagaffaire en dat overzicht bij de beantwoording van deze vragen naar de Kamer sturen?

4.)
Kunt u van al die ministerraden van 1 januari 2018 t/m heden, waarin is gesproken over de kinderopvangtoeslagaffaire, de notulen openbaar maken? Zo nee, kunt u per ministerraad waar de kinderopvangtoeslagaffaire is besproken aangeven waarom niet en waarom de inhoud nu niet relevant zou zijn?

5.)
Kunt u van al die ministerraden van 1 januari 2018 t/m heden, waarin is gesproken over de kinderopvangtoeslagaffaire, de P-notulen (persoonlijke notulen) openbaar maken? Zo nee, kunt u per ministerraad waar de kinderopvangtoeslagaffaire is besproken aangeven waarom niet en waarom de inhoud nu niet relevant zou zijn?

6.)
Kunt u een overzicht maken met de data van alle ministerraden vanaf 1 november 2019 t/m 1 september 2020 waarin is gesproken over de tijdslijn waar de motie Omtzigt cs. om vraagt? Zo nee, waarom niet?

7.)
Kunt u van al die ministerraden vanaf 1 november 2019 t/m 1 september waar de tijdslijn wordt besproken de notulen openbaar maken? Zo nee, kunt u dan per ministerraad waar de tijdslijn is besproken aangeven waarom niet en waarom de inhoud nu niet relevant zou zijn?

8.)
Kunt u van al die ministerraden vanaf 1 november 2019 t/m 1 september 2020 waar de tijdslijn is besproken de P-notulen (persoonlijke notulen) openbaar maken? Zo nee, kunt u dan per ministerraad waar de tijdslijn is besproken aangeven waarom niet en waarom de inhoud nu niet relevant zou zijn

9.)
Wilt u deze vragen beantwoorden voor maandag 26 april 2021 om 19.00 uur?

(*) https://nos.nl/artikel/2377927-kabinet-maakt-vertrouwelijke-notulen-ministerraad-openbaar.html

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2900 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English