Nederland weer van ons

21 april 2022

Schriftelijke vragen van het lid Wilders (PVV) aan minister-president Rutte over de zeer recent in Pakistan uitgesproken fatwa en dreigementen tegen een Nederlandse parlementariër:

1.)
Wilt u deze vragen per vraag apart en zelf als premier beantwoorden en dus niet door een collega laten beantwoorden?

2.)
Wilt u deze vragen gelet op de gevolgen voor mijn persoonlijke veiligheid zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen een week beantwoorden?

3.)
Heeft u kennisgenomen van de uitlatingen van de voormalige premier van Pakistan Imran Khan over “…the Dutch blasphemer MP Geert Wilders…”?1.

4.)
Wat is uw oordeel over deze uitspraak die Khan publiekelijke ten overstaan van duizenden mensen deed en die breed is uitgemeten in de media in de islamitische wereld zodat miljoenen mensen er kennis van hebben kunnen nemen? Realiseert u zich dat in veel islamitische landen op blasphemie de doodstraf staat en dit dus consequenties heeft voor mijn veiligheid?

5.)
Heeft u voorts kennisgenomen van de door van Allama Saad Hussain Rizvi over mij uitgesproken fatwa namelijk dat “…Muslims living in the Netherlands should eliminate the arrogant…”, waarmee hij mij bedoelde?2. Realiseert u zich dat er al eerder een fatwa tegen mij in Pakistan was uitgesproken? Wat is uw oordeel de recente en over de eerdere fatwa?

6.)
Deelt u mijn mening dat het totaal onacceptabel dat in de laatste recente fatwa een concrete oproep staat aan moslims in Nederland om mij te vermoorden? Deelt u mijn mening dat dit walgelijk is en krachtig veroordeelt dient te worden? Zo ja, bent u daartoe bereid en hoe gaat u dat dan doen? Zo nee, waarom niet?

7.)
Heeft u ook kennisgenomen van de uitlatingen van TLP-leider Muhammad Ashraf Asif Jalali dat “The government of Pakistan must take a strong narrative on the adverse blasphemy committed by geert wilders”3. en “He must be handed over to Muslims for public execution to ensure world peace”?

8.)
Wat vindt u van deze uitspraak en oproep om mij over dragen aan moslims en vervolgens publiekelijk te executeren?

9.)
Heeft u voorts kennisgenomen van de verklaring van het Pakistaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken dat “Pakistan also strongly condemns the offensive remarks made by a Dutch politician, attacking Islam and the Muslim holy month of Ramadan” 4. gevolgd door uitspraken van de nieuwe premier van Pakistan Shehbaz Sharif dat “People of Pakistan and Muslims around the world are deeply hurt by the recent incidents of Islamophobia in Sweden & the Netherlands”?5.

10.)
Wat is uw oordeel hierover? Hebben de Pakistaanse autoriteiten bij het Nederlandse kabinet dan wel de Nederlandse ambassade in Pakistan geprotesteerd? Zo ja, wanneer en wat was de Nederlandse reactie precies?

11.)
Wat vindt u ervan dat ik als Nederlanders gekozen volksvertegenwoordiger herhaaldelijk en massaal ook uit het buitenland waaronder Pakistan en andere islamitische landen in Azië en het Midden-Oosten met de dood wordt bedreigd? Dat ik door onder andere oud- en zittende Pakistaanse politieke leiders en geestelijken van blasphemie wordt beticht, er opgeroepen wordt mij publiekelijk te executeren en ik islamofoob wordt genoemd?

12.)
Waarom heeft u het tot nu toe niet publiekelijk opgenomen voor een Nederlandse staatsburger en parlementariër over wie een fatwa wordt uitgesproken om hem te vermoorden? Waarom heeft u tot nu toe niet publiekelijk een veroordeling uitgesproken over het feit dat uw (voormalig) ambtgenoot in Pakistan mij publiekelijk een blasfemist heeft genoemd?

13.)
Is de Pakistaanse ambassadeur te Den Haag ontboden om hier namens Nederland een krachtig protest tegen in te dienen? Zo ja, wat was zijn reactie, zo nee waarom niet en wilt u de Pakistaanse ambassadeur alsnog ontbieden? Zo nee, waarom niet?

14.)
Kunt u garanderen dat dit door Pakistan geïnitieerde islamitisch (staats)terrorisme op geen enkele manier gevolgen zal hebben voor mijn veiligheid respectievelijk veiligheidsmaatregelen?

15.)
Realiseert u zich dat ik alleen al de afgelopen dagen vele honderden malen met de dood ben bedreigd, voornamelijk uit Pakistan en dat het Openbaar Ministerie tot nu toe niets doet met het merendeel van de eerdere doodsbedreigingen uit Pakistan?

16.)
Deelt u mijn mening dat dat onacceptabel is en niet alleen slecht voor mijn eigen veiligheid, maar ook voor het rechtsgevoel en het al broze vertrouwen in de Nederlandse rechtstaat? Zo nee, waarom niet, zo ja wat gaat u daaraan doen?

17.)
Is uw zwijgen en de inactiviteit van het Openbaar Ministerie te verklaren uit het feit dat ik geen politicus van de coalitie maar van de oppositie ben of mogelijk omdat u walgt van mijn strijd tegen de ideologie van de onvrijheid genaamd islam?

18.)
Kunt u zich de geur van vrijheid nog wel herinneren? Zo ja, ik gun het u, niets is mooier dan vrijheid.

Bronnen:
1. https://twitter.com/SAMRIReports/status/1514334403455070215
2. https://twitter.com/tlpakistan92/status/1514944381840678915?s=21&t=Ac6GeIQCrth2lO_ZxB4jmA
3. https://twitter.com/DrJalaliTLY/status/1515675883016577026
4. https://mofa.gov.pk/pakistan-strongly-condemns-recent-islamophobic-incidents-in-sweden-and-the-netherlands/
5. https://twitter.com/CMShehbaz/status/1516330959024570371

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5815 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties