Nederland weer van ons

Vragen van de leden De Roon, Helder en Fritsma (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over het overbrengen van piraten naar Nederland.

1.)
Wordt de minister van Buitenlandse Zaken ook betrokken bij het nemen van een beslissing om aangehouden Somalische piraten naar Nederland over te brengen voor een strafrechtelijke vervolging? (*) Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

2.)
Waarom is niet gekozen voor overdracht aan het land van herkomst van de piraten of van de gegijzelde opvarenden of de vlaggestaat van het door de piraten overmeesterde vissersschip? Was een vervolging in de regio uitgesloten? Zo ja waarom? Zo neen, waarom is daarvoor niet gekozen?

3.)
Is het mogelijk om aangehouden piraten in de regio te laten berechten naar Nederlands recht en door Nederlandse rechters en hen vervolgens hun straf uit te laten zitten in de door de Nederlandse belastingbetaler gefinancierde en reeds gebouwde nieuwe gevangenis in Somalië dan wel enige andere strafinrichting in die regio? Zo neen, wilt u zich inspannen om de bestaande beletselen weg te nemen?

4.)
Kunnen de naar Nederland overgebrachte piraten na hun berechting in Nederland in een gevangenis in de Somalische regio hun straf uitzitten? Zo ja, wilt u bevorderen dat dit vast beleid van de regering en het O.M. wordt? Zo neen, wilt u zich inspannen om de bestaande beletselen weg te nemen?

5.)
Kunt u garanderen dat deze piraten nooit asiel in Nederland wordt verleend en dat hun verblijf hier ook niet gedoogd wordt, kortom dat zij in ons land nooit op vrije voeten zullen verblijven? Realiseert u zich dat gedwongen uitzettingen naar Somalië (thans) niet mogelijk zijn waardoor terugkeer van deze piraten naar het land van herkomst alles behalve gegarandeerd is ?

6.)
Wilt u bevorderen dat aangehouden piraten in principe nooit naar Nederland worden overgebracht? Zo ja, wat gaat u doen om dat te realiseren? Zo neen, waarom niet?

 

(*) http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/11/05/piraten-vervolgd-voor-beschieten-nederlandse-militairen.html?ns_campaign=nieuwsberichten-ministerie-van-defensie&ns_channel=att

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 11250 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English