Nederland weer van ons

Deze oud-premiers worden door het OM niet vervolgd nadat ze hadden gezegd dat er kernwapens op Volkel lagen. De reden van niet-vervolging is dat de regering hierover geen mededelingen wenst te doen. "De heren kunnen niet vervolgd worden voor schending van een staatsgeheim, omdat het over een staatsgeheim gaat" aldus PVV-kamerlid De Roon. "Wie kan er dan nog wel worden vervolgd voor schending van een staatsgeheim?"

Vragen van de leden De Roon, Helder en Wilders (allen PVV) aan de minister van Defensie, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht 'Geen strafrechtelijk onderzoek naar uitspraken over Volkel'.

1.)
Kent u het bericht 'Geen strafrechtelijk onderzoek naar uitspraken over Volkel' (*)?

2.)
Uit het bericht blijkt dat er geen aangifte is gedaan naar aanleiding van de uitlatingen die zijn gedaan door de oud-bewindslieden de heer R.F.M. Lubbers en de heer A.A.M. van Agt omtrent de aanwezigheid van kernwapens op Vliegbasis Volkel. Klopt dit? Zo nee, wanneer en door wie is er aangifte van het bovenstaande gedaan?

3.)
Zo ja, waarom is er vanuit de overheid, wiens belang zou zijn geschonden door de bovenstaande uitlatingen, geen aangifte gedaan?

4.)
Volgens het Openbaar Ministerie is het niet mogelijk om te kunnen beoordelen of sprake is van openbaarmaking van een staatsgeheim, omdat vanuit de overheid geen mededelingen worden gedaan over de mogelijke aanwezigheid van kernwapens op haar grondgebied, dan wel bondgenootschappelijk grondgebied. Klopt dit?

5.)
Zo ja, bent u dan met de PVV van mening dat de artikelen 98 Wetboek van Strafrecht (schending staatsgeheim) en 272 Wetboek van Strafrecht (schending ambtsgeheim) een lege huls worden, omdat vervolging niet mogelijk blijkt te zijn vanwege het ontbreken van relevante informatie? Zo nee, waarom niet?

6.)
Zo ja, bent u dan met de PVV van mening dat de overheid, door het achterhouden, c.q. beschermen, van de benodigde informatie, er zelf voor zorgt dat vervolging van de heren R.F.M. Lubbers en A.A.M. van Agt niet mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

7.)
Met welke bondgeno(o)t(en) zijn afspraken gemaakt over aantallen en locaties van op bondgenootschappelijk gebied aanwezige kernwapens? Wanneer, op welke wijze en in welke bewoordingen zijn die afspraken vastgelegd? Bent u van oordeel dat die afspraken een staatsgeheim inhouden en/of een staatsgeheim toedekken?

(*) Lees hier het bericht

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4740 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties