Nederland weer van ons

Onderstaand de inbreng van het PVV Kamerlid Raymond de Roon bij het AO over de vliegramp MH17:

Voorzitter,

Ik begin mijn inbreng, namens de PVV-fractie, met enige woorden over de wijze waarop de eerste slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 woensdag en gisteren in Nederland zijn ontvangen. Sober, ontroerend, ingetogen en indrukwekkend. Dat zijn de woorden die op de plechtigheid op vliegveld Eindhoven en het vervoer naar Hilversum van toepassing zijn. Uitstekend georganiseerd, uitstekend uitgevoerd. Hulde èn dank aan al degenen die daar aan hebben bijgedragen. En diezelfde waardering heeft de PVV voor al die mensen in ons land, die van hun betrokkenheid en medeleven hebben getuigd.

De eendracht onder de Nederlanders die daaruit blijkt, geeft een goed en krachtig gevoel. Moge dit de nabestaanden tot steun zijn.

Ik haal met instemming de woorden van de premier aan: "Nederland zal niet rusten voordat een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de toedracht van de ramp is afgerond en de schuldigen zijn gestraft". De PVV staat daar vierkant achter.

Het is nu aan de politiek, de regering voorop, om aan dat vervolg zo goed mogelijk gestalte te geven. Ook de 2e Kamer heeft daarbij een rol.
Laten wij aan dat vervolg zo goed mogelijk gestalte geven: zoals de Nederlandse samenleving dat van ons nu verwacht: met eendracht.
De eendracht van het Nederlandse volk in de rouw over de slachtoffers, moet ons, politici, tot voorbeeld strekken bij het politieke vervolg.
Uiteraad met inachtneming van ieders politieke verantwoordelijkheid.

Het onderzoek moet plaatsvinden in een oorlogsgebied. En dat vereist dat de onderzoekers daar veilig moeten kunnen werken. We hebben geen behoefte aan nog méér slachtoffers.

De regering heeft besloten om al vast 40 ongewapende marechaussees naar het onderzoeksgebied te sturen om daar te helpen bij het zoeken naar slachtoffers en bij te dragen aan de waarheidsvinding. De PVV verwelkomt dat er nu eindelijk stappen worden gezet om het onderzoek in het rampgebied vlotter te laten verlopen. Hebben de separatisten laten weten dat de ongewapende marechaussees welkom zijn om deze taken uit te voeren? Hebben zij voorwaarden gesteld en zo ja, welke?
Uit de woorden van de premier maak ik op dat de veiligheidssituatie voor deze mensen van dag tot dag door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wordt beoordeeld. Maar de situatie daar is fluïde en kan ook binnen een dag veranderen. Graag een nadere toelichting.

Kloppen de berichten in de media, dat defensie infanteristen en commando's naar de Ukraine stuurt? Al dit weekeinde? Als het klopt: dan graag een toelichting op de volkenrechtelijke grondslag. Is de mogelijkheid van snelle extractie van alle Nederlanders uit het onderzoeksgebied ook gewaarborgd?

Ik ben het eens met de opmerking van de kant van de regering, dat "er sinds vorige week iets fundamenteel veranderd is". Het gesol met de lichamen en de locatie en het gedrag van de Russen t.a.v. de separatisten zijn voor de PVV onaanvaardbaar. Dat Rusland van geen verantwoordelijkheid wil weten, is abject. De in Brussel afgesproken sancties zijn goed. En dat geldt ook voor de voorbereiding van verdergaande sancties voor het geval dat Rusland zijn gedrag niet betert. Ik hoop van harte dat het zo ver niet hoeft te komen.
Maar ik maak mij daarover wel grote zorgen. Volgens de Oekraïense regering zijn twee van haar straaljagers neergehaald door raketten, afgevuurd vanaf Russisch grondgebied. Kan de regering bevestigen dat dat relaas juist is?
Dat geldt ook voor het bericht dat er vanaf Russisch grondgebied granaten zouden zijn afgeschoten op Oekraïens grondgebied. Weet de regering of dat inderdaad is gebeurd?
Als dat allemaal juist is, dan is de Russische betrokkenheid nog ernstiger dan we nu al denken.
Ook de berichten dat Russische troepen zich weer richting de grens bewegen, manen tot alertheid. Als zij dat doen om, zoals verwacht zou mogen worden, de grens hermetisch te sluiten voor rebellen en wapens, dan zou dat goed zijn. Maar een duistere bedoeling is ook niet ondenkbaar. De rebellen worden door het Oekraíens leger in het defensief gedrongen en in het terrein teruggedrongen. Kan de regering ons informeren over die troepenbewegingen?

Tot slot nog deze vraag: is het waar dat inlichtingendiensten van Frankrijk e.a. landen informatie over het gevaar van raketten in handen van de rebellen hadden en deze met Air France c.q. enkele andere luchtvaartmaatschappijen hebben gedeeld waardoor deze maatschappijen de route over Oost-Oekraine niet meer volgden. Maar dat die informatie niet is gedeeld met de AIVD? Graag een toelichting.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4370 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English