Nederland weer van ons

Vragen van de leden De Roon, Helder en Markuszower (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Erdogan Interpol misbruikt om jacht te maken op politieke tegenstanders:

1.)
Bent u bekend met het onderzoeksrapport van het Stockholm Center for Freedom (SCF) waarin staat dat Erdogan Interpol misbruikt om jacht te maken op politieke tegenstanders(*)?

2.)
Deelt u onze afschuw over het feit dat deze autoritaire Turk, een internationale opsporingsinstantie voor criminelen en terroristen voor zijn karretje heeft weten te spannen?

3.)
Hoe gaat u verhinderen dat Turkije Interpol-informatiesystemen blijft gebruiken voor het opsporen, het vastzetten, het de mond snoeren en het intimideren van politieke tegenstanders?

4.)
Zijn bij u gevallen bekend waarin Turkije databases en/of informatiesystemen van Interpol heeft misbruikt om informatie te vergaren over personen met de Nederlandse nationaliteit? Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het en heeft Turkije ook (straf)maatregelen getroffen tegen deze personen?

5.)
Wat is het beleid van Interpol om misbruik van informatiesystemen door foute regimes zoals Turkije te voorkomen? En is dit beleid naar uw mening voldoende effectief? Zo nee, waarom niet?

6.)
Deelt u onze mening dat Interpol deze ongure praktijken grondig zelf dient te onderzoeken en dat Turkije in afwachting van de uitkomsten de toegang tot informatiesystemen ontzegd moet worden? Zo nee, waarom niet?

(*) https://turkeypurge.com/report-turkey-abusing-interpol-system-to-persecute-critics

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3745 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English