Nederland weer van ons

De PVV-fractie is vóór het VN-verdrag voor gehandicapten. Wij vinden het te betreuren dat de afgelopen jaren het voorzieningenniveau voor gehandicapten fors ingeperkt is en hopen dat met het verdrag de weg terug weer gevonden wordt.

Door het amendement Van Dijk op stuk nummer 56 is er veel gesproken over toegankelijkheid. Van Dijk vindt de individueel afdwingbare toegankelijkheid zoals het VN-verdrag beoogd niet ver genoeg gaan en wil daarom algemeen verplichte toegankelijkheid voor een zo divers mogelijke doelgroep. Dit gaat ons te ver.

Een particulier die onvoldoende toegankelijk is, is eerder een oen die een potentieel van twee miljoen klanten niet benut (of nog niet benut) en geen crimineel die door dit amendement voor de rechter zou moeten kunnen worden gesleept.

Wij vinden ook dat als het gaat om gelijkwaardigheid, dat amendementen die betrekking hebben op mensen met een beperking niet ineens geen kostenplaatje of dekking meer nodig hebben.

Ons als Kamer had de reikwijdte van het amendement Van Dijk in grote lijnen helder gemaakt moeten worden. Dat is niet gebeurd. We weten dus niet wat er allemaal moet gaan gebeuren en tot welke kosten winkels, horeca en iedere andere ondernemer met een website en fysiek bezoekbaar adres, verplicht gaan worden. Het heeft een open einde. Aangezien een amendement letterlijk opgenomen wordt in de wetstekst, is er straks niet zomaar meer een weg terug.

Om een tipje van de sluier op te lichten. Als het gaat om bijvoorbeeld verplicht algemeen toegankelijke websites, blijkt dat het aanpassen van een eenvoudige website van bijvoorbeeld een cafeetje ongeveer 3 tot 5 duizend euro kost, een brancheorganisatie moet rekenen op zo’n 17 duizend euro en een mediawebsite met veel content, plaatjes en video’s op een veelvoud daarvan en zou daardoor wel eens uit de lucht kunnen gaan.

Het subamendement Van der Staaij/Keijzer op stuk nummer 57 stelt extra voorwaarden aan het amendement Van Dijk. Wij zullen dat amendement daarom steunen.

Resumerend. Wij stemmen tegen het amendement Van Dijk, vóór het subamendement Van der Staaij/ Keijzer en vóór het VN-verdrag voor mensen met een handicap.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2405 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties