feed-image RSS

Nederland weer van ons

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en media over het verschuiven van de peildatum:

1.)
Bent u bekend met uw eigen uitspraken tijdens het debat van 10 december, te weten: “Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de peildatum die altijd gehanteerd wordt voor potentiële aspirant-omroepen ook één jaar zal doorschuiven, naar 31 december 2020. Dat is nog niet officieel naar buiten gekomen, omdat ik zelf nog even heb gewacht op de behandeling van dit wetsvoorstel, maar u zult begrijpen dat we, ook met het oog op de tijd, dit besluit nu moeten nemen. Dat is een autonome bevoegdheid die ik vanuit de Mediawet heb. Dat besluit zal deze week dus bekend worden gemaakt.” (*)

Vragen van het Lid Bosma (PVV) aan de minister van OCW over het Songfestival

1.)
Bent u bekend met de berichten ‘Politiek stemt op 25 november over Songfestival-budget’(1) en ‘Wie gaat het miljoenen slurpende songfestival van 2020 betalen?’(2)

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Cultuur, mevrouw Van Engelshoven, over het in de ban doen van de Gouden Eeuw, 13 September 2019.

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht “Amsterdams museum doet ’Gouden Eeuw’ in de ban”, Telegraaf, 13 september 2019?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3910 gasten

donaties

doneer

Nederland
English