Nederland weer van ons

De Partij voor de Vrijheid heeft verontrust gereageerd op het nieuws dat SP-financier Derk Sauer maar liefst 9 procent blijkt te bezitten in NRC Media, het bedrijf dat NRC Handelsblad en NRC Next uitgeeft.

Het verlieslatende NRC Handelsblad gold vroeger als een gezaghebbend avondblad. PVV-mediawoordvoerder Martin Bosma: “Dat Sauer mede-eigenaar is van NRC was bekend, maar dat het gaat om maar liefst 9 procent is schokkend. Het is nieuw voor Nederland dat iemand met een dergelijk partijprofiel een zo groot gedeelte van een dagblad blijkt te bezitten.” 

“Grote gedeelten van de Nederlandse elite lezen nog steeds NRC Handelsblad. Zij weten wellicht niet dat hun krant voor bijna een-tiende in eigendom is van iemand die met een rouwband rondliep toen Mao doodging en die de partijkas van de SP spekt. Sauer (voormalig lid van de KEN-ml, de Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland - marxistisch-leninistisch) heeft rechtstreeks invloed op de krant. Hij bepaalt de benoeming van de hoofdredacteur. Volgens de Vara bemoeit Sauer zich zelfs met de inhoud van het dagblad. Van een scheiding tussen eigendom en redactie is blijkbaar geen sprake. Dat is beangstigend. Steeds meer lezers van dit dagblad zullen zich afvragen wat de ware agenda is van hun krant.” 

Vragen van het lid Bosma aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake SP-financier Sauer die een substantieel aandelenpakket van NRC Handelsblad blijkt te hebben. 

1 september 2011 

1.)
Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Uitgever van NRC Handelsblad boekt verlies in eerste jaar’(*) 

2.)
Was u ervan op de hoogte dat SP-financier Derk Sauer maar liefst 9 procent van NRC Handelsblad in bezit blijkt te hebben? 

3.)
Acht u de kans aanwezig dat NRC Handelsblad nog verder links georiënteerd raakt, bijvoorbeeld doordat NRC-journalisten in het gevlei willen komen bij hun radicaal-linkse eigenaar? 

4.)
Deelt u de mening dat U als minister dient toe te zien op een scheiding tussen eigendom en redactie bij dagbladen? 

5.)
Deelt u een gevoel van verlies dat het eens zo trotse conservatief-liberale avondblad is verworden tot een politiek-correct blad dat een lofzang brengt op de multiculturele samenleving, het EU-nationalisme, de ‘arabische lente’, de strijd tegen Israel, de kunstsubsidies en dat, behoudens een enkele uitzondering, alleen maar  extreem-linkse columnisten heeft?

 

(*)Volkskrant, dinsdag 30 augustus 2011

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3165 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties