Nederland weer van ons

De Partij voor de Vrijheid wil actie van het Nederlandse kabinet voor behoud van de Afrikaanstalige straatnamen in Pretoria. De Nederlandse ambassade, gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan, zou moeten weigeren een nieuwe naam te gebruiken. De PVV stelt dit vandaag in Kamervragen aan staatssecretaris Halbe Zijlstra.

Het ANC wil 27 straten in Pretoria herdopen, waaronder de Beatrixstraat en de Koningin Wilhelminalaan. 

De 27 straatnamen herinneren veelal aan de anti-koloniale strijd van de onafhankelijke Boerenrepublieken tegen de Engelsen. PVV-Kamerlid Martin Bosma “De naam Koningin Wilhelmina-laan is een ode aan de jonge koningin die in 1900 het pantserschip Gelderland stuurde om president Paul Kruger te ontzetten. De Voortrekkersstraat herinnert aan de afstammelingen van onder andere Nederlandse immigranten die Pretoria hebben gesticht. Hetzelfde geldt voor straten vernoemd naar Louis Botha en Potgieter. De gedeelde Nederlands-Afrikaner geschiedenis dreigt weer verder te worden uitgewist. In het kader van internationaal cultuurbeleid moet Nederland hier iets tegen doen.” 

 

Vragen aan staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van het lid Bosma, Partij voor de Vrijheid

 

28 maart 2012

 

1.)
Heeft kennisgenomen van het bericht ‘Beatrixstraat Pretoria op de wip’? (*) 

2.)
Deelt u de mening dat de plannen van het ANC om de namen Beatrixstraat en Wilhelmina-laan te schrappen een klap zijn in het gezicht van de Majesteit, onze Koninklijke familie en van Nederland? 

3.)
Deelt u de mening dat de Afrikaanstalige straatnamen herinneren aan de anti-koloniale strijd van de Afrikaner boeren tegen het Engelse invasie-troepen? 

4.)
Deelt u de mening dat de culturele erfenis van onafhankelijke Boerenrepublieken Transvaal en de Oranje Vrijstaat, waar het Nederlands de officiële taal was, verdedigd dient te worden door de Nederlandse ambassadeur te Pretoria? Zo ja, welke actie kunnen wij van onze ambassadeur verwachten? 

5.)
Deelt u de mening dat de Nederlandse ambassade, gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan, moet weigeren gebruik te maken van een eventuele nieuwe naam?

 

 

(*) Beatrixstraat Pretoria op de wip, Nos.nl, 23 maart 2012

http://nos.nl/koningshuis/artikel/354902-beatrixstraat-pretoria-op-de-wip.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4195 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties