Nederland weer van ons

Vragen van het Lid Bosma (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de explosieve stijging van lokale lasten.

 1.) 
Bent u bekend met het bericht “Forse stijging van lokale lasten”*?

2.)
Bent u bereid om grenzen te stellen aan de mate waarin gemeenten de lokale lasten kunnen laten stijgen, te meer omdat veel mensen al stevig door de crisis zijn getroffen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u bereid om gemeenten die lokale lasten laten stijgen te dwingen om per direct te stoppen met ontwikkelingshulp, duurzaamheidsprojecten, kunstsubsidie en andere vormen van geldverspilling met perverse bijwerkingen? Zo nee, waarom niet?

4.)
Hoe beoordeelt u het gegeven dat de onroerendezaakbelasting (OZB) met meer dan vijf procent stijgt, terwijl huizenprijzen dalen?

 

* 'Lees hier het bericht 'Forse stijging van lokale lasten'  

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3165 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties