Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het ontbreken van beschutting tegen de extreme koude een van de hoofdoorzaken van het dierenleed in de Oostvaardersplassen blijkt te zijn;

verzoekt de regering om ten behoeve van alle grote grazers in het kale gebied Oostvaardersplassen afdoende beschutting tegen extreme koude te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Graus


Aangenomen met algemene stemmen.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2435 gasten

donaties

doneer

Nederland
English