Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bedrijven geen inzage hebben in hun klant-/kredietdossier bij de bank;
overwegende dat het voor een bedrijf helder en transparant moet zijn wanneer de bank overgaat tot plaatsing in bijzonder beheer (criteria) en welke gevolgen dit heeft voor de klant en zijn kredietovereenkomst;
verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat bedrijven volledige inzage krijgen in hun klant-/kredietdossier en bekend zijn met de criteria die een bank hanteert bij plaatsing in bijzonder beheer en met de mogelijke gevolgen hiervan, teneinde verrassingen en willekeur te allen tijde te voorkomen,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4555 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties