Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat banken hun oorspronkelijke taken onvoldoende uitvoeren;
overwegende dat SNS Bank nog steeds in handen is van de Staat en mogelijk later dit jaar naar de beurs wordt gebracht;
verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om van SNS Bank een staatsspaarbank te maken, waarbij spaargelden worden beheerd en kredieten worden verleend aan particulieren en ondernemers zonder winstoogmerk,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: 50PLUS, CU, GL, PVDD, PVV, SP
tegen: CDA, D66, GrBvK, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, SGP, VVD

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2175 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties