Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie een formeel onderzoek dreigt te starten naar staatssteun aan Nederlandse bedrijven, waaronder Havenbedrijf Rotterdam en Maastricht Aachen Airport;
voorts constaterende dat de Europese Commissie wil dat vrijstellingen van vennootschapsbelasting worden opgeheven;
verzoekt de regering, op te komen voor onze mainports (van nationaal belang) en de sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen van opheffing van vrijstelling voor vennootschapsbelasting in kaart te brengen,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3170 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties