Nederland weer van ons

Vragen van het lid Madlener (Partij voor de Vrijheid) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Pensioenfondsen gaan investeren in windpark':

1.)
Is de staatssecretaris bekend met het bericht 'Pensioenfondsen gaan investeren in windpark' (*)?

2.)
Bent u het met de PVV eens dat pensioenfondsen niet bedoeld zijn om klimaatbeleid uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

3.)
Wat vindt u van de uitspraken van Angelien Kemna als bestuurder van APG dat pensioenfondsen klimaatverandering moeten tegengaan en hoe verhoudt dit zich tot eerdere uitspraken door APG, nog geen jaar geleden, dat er "te grote financiƫle risico's verbonden zouden zijn" aan investeringen in grootschalige windkracht op zee (**)?

4.)
Bent u bereid om pensioenfondsen zoals het ABP duidelijk te maken dat het belang van de deelnemers en gepensioneerden voorop dient te staan in plaats van politieke doelstellingen, zoals klimaatbeleid?

5.)
Windmolenparken zijn slechts rendabel door subsidie, waardoor deze beleggingen als zeer riskant moeten worden gekwalificeerd. Bent u bereid om de toezichthouder van de pensioenfondsen om opheldering te vragen over deze riskante beleggingen met pensioengelden?

6.)
Op welke wijze gaat u de pensioenfondsdeelnemers beschermen tegen de politiek gedreven ambitie van politiek correcte pensioenfondsbestuurders, die klimaathysterie verkiezen boven pensioenrendement?


(*) http://www.nu.nl/ondernemen/4012489/pensioenfondsen-gaan-investeren-in-windpark.html
(**) "Pensioenbeheerder APG investeert in waterkracht" (De Volkskrant, 15 juli 2014)

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2500 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties