Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het lid Madlener aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht 'Welvaartsverlies voor verlaging loan-to-value'.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Welvaartsverlies door verlaging loan-to-value'(*)?

2.)
Hoe beoordeelt u het gegeven dat woningmarktdeskundigen waarschuwen voor stagnatie op de koopmarkt als gevolg van langere spaarperiodes alvorens starters voldoende kapitaal hebben om een huis te kopen?

3.)
Starters hebben het sowieso moeilijk om überhaupt een hypotheek te krijgen, zeker een groeiend aantal ZZP'ers. Ziet de minister ook dit probleem voor deze groep, zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

4.)
Deelt de minister de mening van woningmarktdeskundigen dat een verdere verlaging van de LTV-ratio naar 80% leidt tot welvaartsverlies?

5.)
Hoeveel huishoudens staan op dit moment onder water en wanneer verwacht u een significante daling hiervan? Welke rol ziet u voor de banken weggelegd?

7.)
Heeft Minister-President Rutte inmiddels een auto en in het bijzonder een huis gekocht? Zo neen, waarom niet?

(*) Amsterdam School of Real Estate, 23 april 2015

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3455 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties