Nederland weer van ons

De PVV is geschokt dat de AFM haar eigen regels bepaalt. Voor 2012 zijn de hypotheekregels verruimd, zodat tweeverdieners met een laag inkomen meer kunnen lenen voor de aankoop van een huis.

Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt en stimuleert de verkoop. De AFM wil echter deze nieuwe regels, geruggensteund door DNB, niet overnemen. “In Den Haag maken we de regels en in Amsterdam (AFM & DNB) moet men daarop toezien. Niets meer en niets minder,” aldus Teun van Dijck, financieel woordvoerder van de Partij voor de Vrijheid.

De PVV heeft hierover aan de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken vragen gesteld.

Vragen van de leden Van Dijck, Van Vliet en Lucassen (allen PVV) aan de Minister van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat banken weigeren om tweeverdieners met een modaal inkomen een hogere hypotheek te verstrekken

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Streep door versoepeling hypotheek tweeverdieners’? (*)

2.)
Klopt het dat de AFM de nieuwe hypotheekregels, zoals opgesteld door NIBUD, niet overneemt en dit in een brief aan alle hypotheekverstrekkers heeft kenbaar gemaakt? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen en wat is de inhoud van de brief?

3.)
Bent u het met de PVV eens dat de AFM moet toezien of de regels worden nageleefd en niet bepaalt hoeveel iemand maximaal mag lenen? Zo ja, hoe gaat de minister voorkomen dat banken, die de nieuwe regels naleven, worden gesanctioneerd?

4.)
Deelt u onze mening dat toezichthouders, zoals AFM en DNB, zich terughoudend moeten opstellen met betrekking tot de woningmarkt en hypotheekverstrekking (**), daar dit de onrust op de huizenmarkt verder aanwakkert, terwijl het kabinet er juist alles aan gelegen is deze rust terug te brengen. Hoe gaat u DNB en AFM hierop aanspreken?

 

(*) http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3112621/2012/01/10/Streep-door-versoepeling-hypotheek-tweeverdieners.dhtml

(**) http://fd.nl/economie-politiek/268807-1201/knot-dnb-pleit-voor-10-eigen-geld-bij-kopen-huis?visited=true

en

http://www.nu.nl/economie/2657445/dnb-wil-hypotheekrenteaftrek-wordt-aangepakt.html

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4865 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English