Nederland weer van ons

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat banken minder kredieten verlenen om aan de kapitaaleisen te kunnen voldoen;

spreekt uit dat dit onwenselijk is en schadelijk voor het economisch herstel;

verzoekt de regering erop toe te zien dat banken hun kredietverlening op peil houden en hun kapitaalpositie alleen mogen versterken door kostenreductie, winstinhouding en aandelenemissies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijck

Motie 2

De Kamer

gehoord de beraadslaging;

overwegende dat fraude in de financiƫle sector kan worden afgedaan met een schikking of boete waardoor de echte fraudeurs de dans onspringen;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat fraudeleuze bankiers en medewerkers altijd strafrechtelijk worden vervolgd,

en gaat over tot de orde van dag.

Van Dijck

Motie 3

De Kamer

gehoord de beraadslaging

constaterende dat nu ook ex-directeur van het Centraal Plan Bureau toegeeft dat de euro Nederland geen extra welvaart heeft opgeleverd;

overwegende dat het vasthouden aan deze munt ons alleen maar geld gaat kosten doordat Nederland garant moet staan voor andere eurolanden en banken;

verzoekt de regering voorbereidingen te treffen om zo snel als mogelijk deze gemeenschappelijk munt te verlaten en terug te keren naar de oude vertrouwde Gulden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijck

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2890 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties