Nederland weer van ons

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen beoogt de bonuscultuur aan banden te leggen;

constaterende dat het mogelijk is om het bonusplafond te omzeilen door bijvoorbeeld de vaste beloningen excessief te verhogen;
verzoekt de regering maatregelen te treffen om te voorkomen dat het bonusplafond wordt omzeild,

en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3945 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties