Nederland weer van ons

32013 nr. 73

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 66

Voorgesteld 27 mei 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat banken mogelijk minder kredieten verlenen om aan de kapitaaleisen te kunnen voldoen;

spreekt uit dat dit onwenselijk is en schadelijk voor het economisch herstel;

verzoekt de regering, erop toe te zien dat banken hun kredietverlening op peil houden en hun kapitaalpositie alleen mogen versterken door kostenreductie, winstinhouding en aandelenemissies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

 

--deze motie werd aangenomen--

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5865 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties