Nederland weer van ons

Griekenland krijgt nog steeds miljarden toegeworpen vanuit de andere lidstaten.
Dit keer 800 mln, het laatste stukje van de eerder toegezegde 8,5 miljard.
De teller staat nu op 240 miljard!
En dan heb ik nog niet eens over de schuld van Griekenland aan de ECB (100 mld) en het IMF (33 mld).
Je kunt zeggen dat de hele Griekse staatsschuld (350 mld) is overgeheveld naar de eurolanden, en zie dat maar eens terug te krijgen......Zelfs de ERK geeft nu toe dat we waarschijnlijk naar een groot deel (45 mld) kunnen fluiten.

Uit het 3de steunpakket is nu bijna 40 mld uitgekeerd (van de 86 mld). Nog 46 miljard te gaan!
Hoeveel van het resterende deel is nog nodig? En hoe wordt dat uitgekeerd?
Hoeveel is gereserveerd na de 3e voortgangsmissie.
Hoeveel draagt IMF hieraan bij. Tot nu toe nog geen dubbeltje!

Reflectie paper over de Toekomst Verdieping EMU
Gister vroeg ik tijdens de Regeling van Werkzaamheden om het debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU te vervroegen.
De EC wil nu doorpakken en heeft geen tijd et verliezen.
Volgende week, 6 december lanceert men een concreet pakket met voorstellen tot verdere verdieping, waar dan een week later op de Top door de regeringsleiders een klap op kan worden gegeven.
De vraag is dan ook wanneer kunnen wij over de voorstellen debatteren.
Wat gaat de minister inbrengen volgende week en de MP de week erna.

Het is een schande dat de VVD mijn verzoek niet heeft gesteund, met als smoes dat er geen belangrijke beslissingen zullen worden genomen! De VVD wil er in Januari over praten, als mosterd na de maaltijd, als het kwaad is geschied.

De VVD speelt spelletjes, een Eurofiel in schaapskleren. Zo stemde de VVD in met een hogere afdracht aan Brussel (1,23 ipv 1% bni), met Europese belastingen (eigen middelen), voor het afschaffen van onze korting, en VOOR een Eurobegroting.

Hier in Nederland zijn ze zogenaamd TEGEN. In het EP zijn ze overal VOOR. Dat krijg je als je met de D66 en Verhofstadt in 1 fractie zit.

Klopt het dat er geen belangrijke beslissingen tijdens deze Eurotop zullen worden genomen, vraag ik aan de minister?

Ik lees in de brief van de minister over de toekomst van de EMU dat het kabinet geen duidelijk standpunt inneemt over een Europese minister van Financiën en Economie.

Sterker nog, het kabinet zet de deur op een kier voor een Europese minister. Zo schrijft de minister: “Het kabinet constateert dat het vooralsnog onduidelijk is wat een dergelijke ministerpost zou inhouden.” Is het kabinet nu WEL of GEEN voorstander van een Europese minister van Financiën en Economie? Graag een duidelijk antwoord!

En dan het voorstel voor een eurobegroting, een rainy day fonds om (asymmetrische) schokken op te vangen. Gelukkig ziet het kabinet ook in dat dit leidt tot permanente welvaartsoverdracht van Noord naar Zuid.
Er wordt zelfs gesproken over een herverzekering voor werkloosheid. Straks mogen we nog betalen voor de WW-uitkering van werkloze Italianen of Fransen. Dit is gevaarlijk.
Een ander voorstel zijn de eurobonds (veilige activa). Dat is helemaal de limit. Typisch zo’n EU-voorstel waar de salamitactiek van afdruipt. Eerst de rente op Staatsobligaties kunstmatig laag houden (QE), dan het SBBS (sovereign bond backed securities) introduceren (bundeling van nationale staatsobligaties) om daarna de gezamenlijke uitgifte van schuldpapier mogelijk te maken: Eurobonds, dus.

Gelukkig ziet deze minister ook het gevaar EU moet geen schuldengemeenschap worden en dus dienen er geen verdere stappen richting Transferunie te worden gezet.
Geen verdere stappen, juist, want we zijn al een Transferunie.......

EDIS
Ik lees namelijk in de mededeling over de voltooiing van de bankenunie dat de Commissie het allemaal te lang vindt duren en heeft voorgesteld om EDIS dan maar geleidelijk te introduceren.
De Commissie probeert EDIS er toch doorheen te drukken!
Voor je het weet zitten we er weer aan vast!
Hoe mooi zou het zijn als straks alle Nederlandse banken garant staan voor de depositohouders van Italiaanse zombiebanken die zijn behangen met slechte leningen (NPL’s). Dit is het mutualiseren van ellende. In Italië vieren ze feest.
Kan de minister hier klip en klaar toezeggen dat hij hier samen met zijn Duitse collega voor gaat liggen. En klopt het dat dit besluit bij gekwalificeerde meerderheid aangenomen kan worden? Hoeveel kans hebben we dan om dit te blokkeren?

Belasten digitale economie
Voorzitter, dan kom ik bij een ander belachelijk voorstel van de Commissie: het belasten van de digitale economie.

Voordat de OESO ook maar de kans heeft gekregen om met voorstellen te komen over dit onderwerp, heeft de Commissie nu al een mededeling met voorstellen gepresenteerd. Ze kunnen niet wachten. Dit is de kans om de CCCTB en de equalisation tax er doorheen te drukken.

Nog veel gekker is dat ik in de agenda lees dat Nederland het geaccepteerd heeft dat de Commissie voorstellen voor het belasten van de digitale economie mag doen. Waarom niet wachten?

Kan ik hieruit concluderen dat dit kabinet hiermee aangeeft de CCCTB en de equalisation tax te steunen?! Graag een reactie!

Bazel 3,5
Afrondende fase. Waar staan we nu?
Meeste aandacht gaat uit naar het verstevigen van het risicogewogen kapitaalraamwerk, d.m.v. invoeren van kapitaalvloeren. Wat betekent dit voor de kapitaalpositie van NLse banken?

De nieuwe Bazel solvabiliteitseisen zouden wel eens heel ongunstig kunnen uitpakken voor NL. Ook de NVB gaf onlangs aan rekening te houden met een renteverhoging van maar liefst één procentpunt als gevolg van de nieuwe Basel-regels. Is deze angst terecht?

Nieuwe Eurogroep voorzitter
Op 4 december wordt een nieuwe voorzitter gekozen. Wie heeft zich gemeld? Op wie gaat deze minister stemmen? Klopt het bericht dat Dijsselbloem wellicht 6 maanden langer kan aanblijven.
Eerder werd al besloten dat de ex-minister als burger zijn tweede termijn kon uitdienen. Na het aantreden van het kabinet-Rutte III werd hij als betaald adviseur ingehuurd door het Europese noodfonds ESM. Hoeveel verdient Dijsselbloem als adviseur? Dit fonds vergoedt ook de onkosten voor zijn werk als Eurogroepvoorzitter. Hoe hoog is deze vergoeding?
Is dat normaal dat het ESM onkosten vergoedt van een Eurogroep voorzitter?

Lijst van niet-cooperatieve jurisdicties op het gebeid van belastingen.
Goed dat er eindelijk een zwarte lijst komt. Welke landen staan daar op?
Welke consequenties zijn hieraan verbonden?
Hoe gaan de individuele lidstaten hier mee om?
Landen die beloven maatregelen te treffen worden niet op de lijst geplaatst.
Hoe wordt deze toezegging gemonitord?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2580 gasten

donaties

doneer

Nederland
English