Nederland weer van ons

Voorzitter,

Ik begin bij Curaçao, waar zoals bekend, afgelopen vrijdag verkiezingen waren. Deze verkiezingen zijn gewonnen door de PS, de naar volledige onafhankelijkheid strevende partij van Helmin Wiels. Deze Helmin Wiels is een oude bekende. Hij werd berucht met zijn uitspraak, ik citeer, “Laat de Nederlanders maar komen, de bodybags liggen klaar”.

Kun je nagaan, binnen ons Koninkrijk der Nederlanden krijgen we wellicht een ministerpresident die Nederlanders dood wil hebben, en die deze zieke oproep tot geweld plaatst. De PVV-fractie vindt dit héél zorgwekkend, niet in de laatste plaats met het oog op de Nederlanders die nog steeds hun verblijf hebben op het eiland. Ik wil de minister vragen of er stappen kunnen worden ondernomen n.a.v. de uitspraak van Wiels. Zij moet het er toch mee eens zijn dat we dit gevaarlijke wangedrag niet moeten tolereren binnen het Koninkrijk! De PVV vindt dat aangifte tegen Wiels op zijn plaats zou zijn, en ik wil de minister vragen welke mogelijkheden daartoe zijn. Kan de gouverneur, of nu de plaatsvervangend gouverneur, dit bijv. niet doen. Die is er immers voor om de belangen van het hele Koninkrijk te dienen, en het is duidelijk dat die belangen door de vreselijke uitspraak van Wiels geweld zijn aangedaan.Graag een reactie...

Vz, dat Curaçao een bananenrepubliek is wisten we ook al vóór de verkiezingen. Een jaar geleden werd het eiland door mijn voorganger op deze portefeuille al aangeduid als “het Sicilië van het Caraïbisch gebied”. En daar is niets teveel mee gezegd als we kijken naar de contacten tussen ex- minister president Gerrit Schotte en maffiabaas Corallo.Corallo is een crimineel die nota bene op de 'most wanted'-lijst van Interpol prijkt. Schotte hield zich ook bezig met een soort bezettingsactie van het regeringsgebouw toen hij allang ontslagen was, en zijn rariteitenkabinet wemelde van de duistere figuren.Zelfs associaties met terreurorganisatie Hezbollah zijn niet vreemd! Het is ronduit verbijsterend dat het zo ver heeft kunnen komen op Curaçao.Er wordt immers al jaren aan de bel getrokken. Bijv. door de veiligheidsdienst op het eiland, die al waarschuwde voor de kwalijke contacten en activiteiten van Schotte en zijn kompanen. De Nederlandse regering wist gewoon van deze wantoestanden, en dan rijst er natuurlijk één vraag op: WAAROM IS ER NIET INGEGREPEN?!

In het koninkrijksstatuut is toch de waarborgfunctie opgenomen! Die komt er op neer dat, wanneer landen binnen het koninkrijk niet meer zelf hun verantwoordelijkheden in kunnen kleden op het gebied van onder andere deugdelijk bestuur, dat dan de verantwoordelijkheid van het hele Koninkrijk in beeld komt. En de minister is aanspreekbaar op deze waarborgtaak. Dus nogmaals de vraag: hoe kan het kabinet t.a.v. die waarborgfunctie zo gefaald hebben?! Want je kunt moeilijk stellen dat er deugdelijk bestuur was op dit door maffia en corruptie geteisterde eiland. Maar goed, dit bewijst maar weer dat het koninkrijksstatuut niet heel serieus is te nemen.

Vz,

Het is bekend dat de PVV-fractie afscheid wil nemen van de Caraïbische gebiedsdelen, maar prioriteit leggen we natuurlijk bij het vertrek van het chaotische Curaçao uit het Koninkrijk. Dit eiland is een blamage voor het Koninkrijk en ik roep het kabinet op om het afscheid van Curaçao snel te regelen. Niet alleen omdat de recente verkiezingsuitslag duidelijk heeft gemaakt dat men dit op Curaçao zelf wil, maar vooral ook omdat het beter is voor Nederland en de Nederlandse belastingbetaler! Het is treurig hoe die Nederlandse belastingbetaler de dupe is van alle Curaçaose ellende. We hebben meer dan een miljard euro gegeven voor schuldsanering, om vervolgens toe te zien hoe Gerrit Schotte er meteen daarna weer een financiële puinhoop van maakte. Vraag is natuurlijk waar al dat geld is gebleven! Hier wordt nu onderzoek naar gedaan, en de PVV-fractie wil echt de onderste steen boven hebben wat dit betreft. We willen ook dat de Nederlandse belastingbetaler dit geld terugkrijgt! Want voor een schuldsanering betalen en dit niet krijgen, kan natuurlijk niet! Mijn vraag aan de minister is dan ook hoe ze erop toeziet dat dit geld terugkomt..

Vz,

Van gelijkheid tussen de verschillende delen van het Koninkrijk is nooit sprake geweest. Nederland, het Europese deel van het Koninkrijk, is altijd in het nadeel geweest. Niet alleen op financieel gebied, maar kijk ook naar migratie. Grote groepen kansarmen kwamen naar Nederland en hoefden nooit aan vestigingsvereisten te voldoen. Omgekeerd moesten Nederlanders uit het Europese deel van het Koninkrijk, die zich op bijv. Curacao wilden vestigen, wel aan allerlei vestigingsvereisten voldoen. Deze scheefgroei is bizar, bestaat al veel te lang, en is de PVV-fractie een doorn in het oog!  Is het kabinet ook overtuigd van de noodzaak om voor mensen uit de andere delen van het Koninkrijk die vestigingseisen te stellen? En zo nee, waarom niet?

Vz,

Het Caraïbische deel van het Koninkrijk levert ons land helaas ook veel criminaliteit en overlast op. Ongeveer 1 op de 3 Antilliaanse jongeren is in de periode tussen 2007 en 2011 in aanraking geweest met de politie.Dat is een gigantische oververtegenwoordiging, waarbij de gepleegde misdaden ook vaak gepaard gaan met geweld en met seksuele agressie. Het is voor wat de PVV betreft tot hier en niet verder, en ik vraag het kabinet om eindelijk te doen wat nodig is: en dat is het uitzetten van criminele Antillianen. Na het uitzitten van een gevangenisstraf, natuurlijk. Daarbij kunnen we dezelfde systematiek hanteren als nu al gebeurt voor criminele vreemdelingen die weliswaar niet beschikken over de NL nationaliteit, maar ook uit een ander land afkomstig zijn. Dat is de zogenaamde glijdende schaal. Hierin wordt, afhankelijk van de duur van het verblijf in Nederland en de strafmaat, bepaald wanneer tot uitzetting kan worden overgegaan. Het laten gelden van de glijdende schaal voor antillianen zal niet alleen zorgen voor een exit van veel criminelen, maar het zal natuurlijk ook een preventieve werking hebben!

Graag een reactie van het kabinet..

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3075 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties