Nederland weer van ons

Voorzitter, dank.
Gisteren hebben we helaas mee kunnen maken dat de VVD wederom is gebogen voor de PvdA.
Één van de weinige punten die de VVD nog niet had weggegeven, was het strafbaar stellen van illegaliteit.
Maar onbetrouwbaar als de VVD is, is ook hier een streep doorgehaald.

Grote winnaar is helaas de PvdA, die nu gewoon het hele vreemdelingenbeleid in handen heeft gekregen.
Want na een nieuw generaal pardon, na het versoepelen van de partner- en gezinsmigratie, na de enorme stijging van het aantal asielzoekers, hebben we nu ook een soort gedoogsituatie voor illegalen. Van een streng vreemdelingenbeleid is niets meer over.

Grote verliezer is natuurlijk de Nederlandse samenleving!
Want illegaliteit is een groot maatschappelijk probleem, dat veel overlast, criminaliteit en kosten met zich meebrengt.
En dat probleem blijft onopgelost.
Sterker nog, het wordt natuurlijk alleen maar groter:
Want in plaats van illegaliteit te sanctioneren, is nu de boodschap:
Kom naar Nederland, want zelfs als je hier geen verblijfsrecht hebt kun je hier zorgeloos rondlopen!
We hebben nu in feite een illegalenpardon en dat is het laatste wat we nodig hebben.

Voorzitter, de PVV vindt de reactie van de staatssecretaris op dit alles werkelijk stuitend!
"Een goeie deal" noemde hij het.
Zijn vreemdelingenbeleid wordt helemaal afgebroken, maar de staatssecretaris is in een juichstemming.
Dat is erg.

De staatssecretaris heeft strafbaarstelling van illegaliteit altijd verdedigd, maar heeft er nu kennelijk geen enkele moeite mee dat het nu van tafel wordt geveegd.
Kan de staatssecretaris dit nader verklaren. Graag een reactie.

Voorzitter, in het verlengde hiervan wil ik de staatssecretaris vragen of hij zich wel realiseert dat het laten varen van deze maatregel gewoon onverantwoord is.
Dit is toch nodig om het probleem van illegaliteit aan te pakken?
Erkent de staatssecretaris dat er zonder die strafbaarstelling niet voldoende middelen zijn om dat te doen? Waarbij ik opmerk dat het instrument van vreemdelingenbewaring ook al helemaal is uitgekleed.

Voorzitter, wat hierbij ook zeer belangrijk is, is dat er nu geen enkele prikkel meer is voor uitgeprocedeerden en illegalen om Nederland te verlaten.
Ongestoord mag de wettelijke vertrekplicht genegeerd worden.
En dat is onuitlegbaar, wetende dat de terugkeercijfers van illegalen onder deze staatssecretaris al met tientallen procenten zijn gekelderd.
Hoe kijkt de staatssecretaris daar tegenaan? Ik wil vragen of die dramatische terugkeercijfers al zijn verbeterd.
En hoe wil de staatssecretaris die vertrekcijfers weer omhoog brengen nu alweer een stok achter de deur is verdwenen, om illegalen terug te laten keren naar de landen van herkomst?
V.w.b de vertrekcijfers wil ik overigens specifiek vragen naar de situatie van uitgeprocedeerde gezinnen. Want we moeten niet vergeten dat de laatste pardonregeling een structureel karakter heeft, dus gezinnen gaan hun illegaal verblijf in Nederland natuurlijk zo lang mogelijk rekken.

Naast de ontwikkelingen rond terugkeercijfers, wil ik ook graag de stand van zaken rond het illegalenquotum.
Zijn of worden de doelstellingen gehaald om per jaar het afgesproken aantal zaken over te dragen aan de Dienst Terugkeer en vertrek?
Graag helderheid.

Voorzitter, zoals PvdA fractievoorzitter Samsom over VVD fractievoorzitter Zijlstra heenloopt, zo loopt de burgemeester van Amsterdam over deze staatssecretaris heen.
De staatssecretaris zegt steeds dat gemeenten geen illegalen op mogen vangen, maar in –met name- Amsterdam maakt dat geen enkele indruk.
Kosten noch moeite worden daar gespaard om mensen op te vangen die hier niet eens mogen zijn, zich niet aan hun wettelijke vertrekplicht houden en ook niet meewerken aan terugkeer naar de landen van herkomst. Onwil wordt beloond, het terugkeerbeleid wordt ernstig geweld aangedaan en de staatssecretaris staat erbij en kijkt ernaar.
Toen illegalen door de gemeente Amsterdam op werden gevangen in een voormalige gevangenis steunde de staatssecretaris dit, omdat het tijdelijk zou zijn en gericht op terugkeer.
Daarop strafte de burgemeester van Amsterdam deze slappe houding onmiddellijk af door nog vele stappen verder te gaan. De opvang van illegalen wordt nu uitgebreid en zelfs structureel.
Ook wordt er aan illegalen een vergoeding van de woonlasten gegeven van 3000 euro per illegaal per jaar. En alsof het allemaal nog niet genoeg is staat er een legertje asieladvocaten klaar om de illegalen te helpen met het indienen van nieuwe verblijfsaanvragen!

En wederom laat de staatssecretaris het allemaal gebeuren.
Waarom grijpt hij niet in, is mijn eenvoudige vraag.

De PVV blijft vragen om gemeenten die tegen de afspraken in illegalen blijven opvangen aan te pakken, bijvoorbeeld met een fikse korting op het gemeentefonds.
Te beginnen bij de gemeente Amsterdam natuurlijk, waarbij ik overigens opmerk dat niet alleen de burgemeester verantwoordelijk is voor het opvangen en pamperen van illegalen, maar het hele college van B&W, waar de VVD natuurlijk ook deel van uitmaakt.

Voorzitter, dan hebben we natuurlijk nog het punt van de uitspraak van het Europees comité voor sociale rechten.
We weten dat de Raad van Europa een enge wereldvreemde club is, en de uitspraak dat alle illegalen onderdak, kleding en voedsel moeten krijgen bewijst dat maar weer.
Er moet nog een definitieve uitspraak komen, maar dit soort uitspraken zijn gelukkig niet juridisch bindend.
Wel kunnen rechters zo'n uitspraak meenemen bij de beoordeling van individuele zaken, en dat baart de PVV-fractie natuurlijk zorgen. De PVV roept het kabinet op om het lidmaatschap van die rare Raad van Europa op te zeggen! Dat kan eenzijdig, en moet ook gewoon gebeuren om geen last meer te hebben van die club en haar bizarre uitspraken.

Tenslotte blijft de PVV benadrukken dat de illegalenproblematiek alleen wordt opgelost door illegalen zo snel mogelijk uit te zetten en, voor zover dat nog niet kan, vast te zetten.
Ik vraag de staatssecretaris om dáár op in te zetten, want het probleem blijft juist bestaan als illegalen weten dat ze toch steeds weer, keer op keer vrij in Nederland rond kunnen blijven lopen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3615 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties