feed-image RSS

Nederland weer van ons

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) stelde in 2016 in het rapport “De lijkschouw en sectie ontleed” dat er in de keten van de lijkschouw mogelijk misdrijven worden gemist, omdat de kwaliteit van de lijkschouw onvoldoende is. Verder was sprake van een sterke daling van het aantal secties (2005: 617 en in 2015: 279) zonder dat de oorzaak hiervan duidelijk was. De toenmalige minister vond dit zorgelijk en stelde de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie in.

Als eerste de Versterking aanpak ondermijning, de brief met de stand van zaken uitvoering ambities regeerakkoord. Bij de aanpak van synthetische drugs is specifieke aandacht nodig voor de problematiek van nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) en drugsgrondstoffen (precursoren). Bezien wordt of het mogelijk is te komen tot een systematiek die het mogelijk maakt om stoffen per groep te kunnen verbieden, zoals dat op dit moment onder andere ook in België en Duitsland gebeurt. Waarom duurt het allemaal zo lang? Al in 2011 spraken we over de wens van een generieke strafbepaling voor de precursoren. Waar een wil is, is een weg.

In mei 2016 verscheen het rapport “Handelen naar waarheid.” Een sterkte- en zwakteanalyse met als doel te komen tot aanbevelingen voor de inrichting van de opsporing die is toegerust voor huidige en toekomstige uitdagingen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3525 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties