feed-image RSS

Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en Fritsma (PVV) aan de minister van Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de berichten "Aanrander nog hier" en "Doodsbang voor het monster uit Hoorn." (Telegraaf 27 april 2018):

1.)
Kent u de berichten "Aanrander nog hier" en "Doodsbang voor het monster uit Hoorn." (Telegraaf 27 april 2018) (*)?

Vragen van de leden Helder en Beertema (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht op de website van de politie inzake “Politie-iftar 2018” en het bericht op de Instagram-account van de jeugd-agent Apeldoorn inhoudende dat de politie Apeldoorn een iftar organiseert op 23 mei 2018:

1.)
Bent u bekend met het bericht op de website van de met de mededeling “Ook dit jaar organiseert het Marokkaans Netwerk van de eenheid Amsterdam de politie-iftar”(*)?

Op grond van artikel 13b van de Opiumwet (ook wel de Wet-Damocles genoemd) kan de burgemeester een last onder bestuursdwang opleggen, bijvoorbeeld sluiten van een woning of lokaal. Voorwaarde hierbij is wel dat in de woning of lokalen drugs worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of voor die doeleinden aanwezig zijn. Die slui-tingsbevoegdheid geldt echter niet als in een pand geen drugs worden aangetroffen, terwijl er wel voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde apparatuur (drugslabo-ratorium), chemicaliën (apaan, zoutzuur) of versnijdingsmiddelen.

Het wetsvoorstel dat we vandaag bespreken regelt dat de sluitingsbevoegdheid ook geldt in geval van dergelijke strafbare voorbereidingshandelingen. De slagkracht van de burgemeester tegen het produceren, verhandelen en bezit van drugs wordt hiermee groter. Overigens is het wel een beetje dubbel: burgemeesters kunnen hierdoor panden eerder sluiten, maar er zijn ook burgemeesters die er voor lobbyen om in aanmerking te komen voor het experiment met het telen van wiet. Ik mag toch hopen dat ook die burgemeesters straks voortvarend met dit wetsvoorstel aan de slag zullen gaan.

Voorzitter, ik hoef de minister niet lang in spanning te houden. Ik kan meteen bevestigen dat mijn fractie voor dit wetsvoorstel is. Het is een stapje in de goede richting.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4750 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English