feed-image RSS

Nederland weer van ons

Als eerste het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het rapport richt zich hoofdzakelijk op big data binnen het veiligheidsdomein en daarmee de controlerende taak van de overheid. Big Data biedt kansen, maar gebruikmaking er van bevat ook risico’s. De verdere ontwikkeling van het gebruik van Big Data moet dan ook gepaard gaan met gelijktijdige ontwikkeling van effectieve waarborgen om risico’s in passende mate te beperken. De belangrijkste actiepunten luiden als volgt:
1. het kabinet zal bezien of de wettelijke basis voor het uitvoeren en gebruiken van data-analyses versterking behoeft;
2. het kabinet zal onderzoeken hoe voor toezicht en rechterlijke toetsing voldoende inzicht kan worden gegeven in gebruikte algoritmen en analysemethoden.

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Agent kan fluiten naar feest.”

1.)
Kent u het bericht 'Agent kan fluiten naar feest'(*)?

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Agenten bezorgd over privacy: uniformen nog steeds thuis bezorgd.” (Volkskrant 7 mei 2018)

1.)
Kent u het bericht “Agenten bezorgd over privacy: uniformen nog steeds thuis bezorgd.”? (*)

2.)
Bent u het eens met het standpunt van (veel) agenten dat het veiliger is dat de levering van de politie-uniformen via centrale uitgifte wordt gedaan per eenheid of per bureau? Zo nee, waarom niet?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3400 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties