Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht: “Topjurist Buruma in opspraak”.


1.)
Kent u het bericht: “Topjurist Buruma in opspraak”? (*)

 

2.)
Is de minister het met de PVV eens dat de gang van zaken in de betreffende strafrechtelijke procedure hoogst twijfelachtig is? Zo nee, waarom niet?

3.)
Is de minister met de PVV van mening dat deze zaak veel vragen oproept en dan met name in relatie tot de op handen zijnde aanstelling van Buruma die, volgens het betreffende artikel, zelf heeft toegegeven dat hij als voorzitter van TCEAS twee getuigen niet heeft gehoord en dat de gang van zaken niet helemaal juist is geweest?

4.)
De benoeming bij de Hoge Raad vindt plaats door middel van het systeem van coöptatie. Ziet de minister mogelijkheden om, nu de benoeming van de heer Buruma reeds door de Tweede Kamer is goedgekeurd, aan te houden? Zo ja, is de minister bereid om hiertoe over te gaan?

5.)
De advocate in de betreffende strafzaak heeft namens haar cliënt een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. Is de minister, gezien het voorgaande, bereid een vinger aan de pols te houden met betrekking tot deze zaak? Zo nee, waarom niet?

 

(*) AD, woensdag 20 april 2011

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4670 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties