Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht: ‘Vrouw (97) moet achter rovers aan’.


1.)
Bent u op de hoogte van het bericht: ‘Vrouw (97) moet achter rovers aan’ (*)?

 

2.)
Klopt het dat een 97-jarige vrouw uit Oss, die slachtoffer was van een extreem gewelddadige overval in haar eigen huis, zelf achter de door de twee daders nog te betalen schadevergoeding van vierduizend euro aan moet?

3.)
Is de staatssecretaris met de PVV van mening dat deze gang van zaken een verkeer signaal afgeeft aan de slachtoffers en de samenleving en daarmee het vertrouwen in justitie schaadt? Zo neen, waarom niet?

4.)
Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de beloften gemaakt in het gedoogakkoord, namelijk dat de ondersteuning van slachtoffers wordt verbeterd en dat zal worden ingezet op het betalen van schadevergoeding?

5.)
Wat is in dat kader de stand van zaken m.b.t. het in het gedoogakkoord aangekondigde wetsvoorstel om een beslagtitel in het strafrecht te realiseren, zodat in een vroeg stadium beslag kan worden gelegd op middelen van verdachten die onder meer ten goede kunnen komen aan de schadevergoeding en proceskosten van slachtoffers?

6.)
Is de staatssecretaris bereid te bewerkstelligen dat er alsnog een inningsmogelijkheid komt en het cjib achter de schadevergoeding voor deze hoogbejaarde vrouw aangaat? Zo ja, welke maatregelen gaat hij daartoe nemen? Zo neen, waarom niet?

(*)Telegraaf, 26 april 2011

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4760 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties