Nederland weer van ons

Vragen van de leden Van Klaveren en Helder (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over de mishandeling van meisjes op een verjaardagsfeest.

1.)
Is de minister bekend met het artikel 'Meisjes mishandeld op verjaardagsfeestje'(*)

2.)
Klopt het dat twee van de daders na een nachtje cel alweer zijn vrijgelaten? 

3.)
Is de minister met de PVV van mening dat dit het vertrouwen van de slachtoffers in justitie schaadt? Is de minister bereid alles in het werk te stellen om de daders zo lang mogelijk achter slot en grendel te krijgen om zo, naast het straffen en het afgeven van een signaal, de slachtoffers te beschermen? 

4.)
Worden in dat kader de daders bestraft via snelrecht? Zo neen, waarom niet? 

5.)
Zal de schade worden verhaald op de dader(s) of hun ouders? Zo neen, waarom niet?

6.)
Is de minister met de PVV van mening dat wij er vanuit mogen gaan dat de daders geen taakstraf krijgen opgelegd, gezien de ernst van het feit? Zo neen, waarom niet? 

7.)
Is de minister het eens met de minister-president dat de multiculturele samenleving is mislukt? En zo ja, deelt de minister de visie van de PVV dat de extreme oververtegenwoordiging van Marokkanen in de criminaliteit debet is aan het volledig mislukken van het linkse experiment van de multiculturele samenleving?

8.)
Uit onderzoek van Jennissen, Blom en Oosterwaal blijkt dat ook na correctie van sociaal-economische omstandigheden Marokkanen 3x zo vaak verdachte zijn van een misdrijf. Welke verklaring heeft de minister hiervoor?

9.)
Wat is, in dat kader, de stand van zaken met betrekking tot de denaturalisatiewet?

 

(*)Telegraaf, 24 april 2011

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 8420 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties