Nederland weer van ons

PVV heeft met verbijstering kennisgenomen van het bericht dat een gevluchte Turkse rechter in Nederland is verhoord over het feit dat hij  zich in de privésfeer o.a. heeft uitgelaten over de Armeense kwestie.

De PVV vindt het moreel verwerpelijk dat de Nederlandse staat meewerkt aan de beperking van vrijheid van meningsuiting. Nederland werkt in principe mee aan Turkse staatscensuur in plaats van deze rechter in bescherming te nemen.                                                                       

Vragen van de leden Helder en Kortenoeven (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over: ‘Nederland doet werk voor Turks OM’.

1.)
Bent u op de hoogte van de berichten: ‘Çagatay Çetin heeft Turkije beledigd’(*) en ‘Nederland doet werk voor Turks OM’(**)?

2.)
Klopt het dat de Turkse rechter Çagatay Çetin, welke in Nederland in de asielprocedure zit, op verzoek van Turkije in Nederland door een Nederlandse rechter-commissaris is gehoord wegens het beledigen van de Turkse nationaliteit en staat omdat hij vindt dat er genocide is gepleegd op Armeniërs en andere christelijke minderheden en zich tevens kritisch heeft uitgelaten over de Turkse bezetting in Noord-Cyprus?

3.)
Bent u met de PVV van mening dat het meewerken van Nederland aan dit rechtshulpverzoek van Turkije moreel verwerpelijk is omdat we meewerken aan de beperking van vrijheid van meningsuiting (Nederland werkt in principe mee aan Turkse staatscensuur)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat de minister hieraan doen?

4.)
Op welke gronden kan het betreffende verzoek welke Turkije aan Nederland heeft gedaan worden geweigerd?

5.)
Wordt er bij de rechtshulpverzoeken aan Nederland vanuit het buitenland een selectie gemaakt? Zo ja, op basis waarvan komt de selectie tot stand en wordt er vervolgens geprioriteerd?  Zo nee, waarom niet

6.)
Wat gaat de minister doen om te voorkomen dat een land als Turkije, waar de vrijheid van meningsuiting zo onder druk staat, kan toetreden tot de EU?

(*)     http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/2433620/2011/05/19/Turkse-rechter-in-Nederland-verhoord-over-beschuldiging-waar-hij-voor-vluchtte.dhtml

(**)     http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/05/wtf_nederlands_om_doet_werk_vo.html#comments

 

  

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2940 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties