Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht: ‘Verkrachter half jaar eerder uit cel’.


1.)
Bent u op de hoogte van het bericht: ‘Verkrachter half jaar eerder uit cel’ (*)?

2.)
Klopt het dat het proces tegen een serieverkrachter zo traag is afgehandeld dat de Hoge Raad daarom zijn gevangenisstraf met een half jaar heeft ingekort? 

3.)
Klopt het dat in 2009 en 2010 in grofweg 10% van de strafzaken bij het hoogste rechtscollege de wettelijke termijnen zijn overschreden? 

4.)
In hoeveel zaken wordt jaarlijks een korting op de straf gegeven wegens een overschrijding van de ‘redelijke termijn’? Om hoeveel korting gaat het in die zaken en hoe wordt de hoogte daarvan bepaald? 

5.)
Deelt u de mening dat een korting op de straf, welke het gevolg is van het overschrijden van de ‘redelijke termijn’, niet is uit te leggen aan slachtoffers, nabestaanden en de samenleving? Zo neen, waarom niet? 

6.)
Hoe beoordeelt u de oorzaken voor de overschrijding welke door de strafsectorvoorzitter Ter Berg naar voren worden gebracht? 

7.)
Welke maatregelen gaat u nemen om overschrijdingen van de ‘redelijke termijn’ tegen te gaan om zo kortingen op straffen te voorkomen?

 

(*) Volkskrant, 09 juni 2011

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3465 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties