Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht: ‘Folkerts vrij man’

1.)
Bent u op de hoogte van het bericht: ‘Folkerts vrij man’ (*)?

2.)
Klopt het dat het hoogste rechtscollege in de deelstaat Hamburg gisteren definitief heeft bepaald dat Folkerts, een Duitse RAF terrorist en de moordenaar van de Nederlandse politieagent Arie Kranenburg, zijn Nederlandse straf voor deze moord in Nederland niet hoeft uit te zitten en een vrij man is?

3.)
Welke overwegingen lagen er aan die beslissing ten grondslag?

4.)
Is het zo dat een rechter in een ander land kan bepalen of een persoon met een veroordeling in Nederland deze, in Nederland opgelegde, straf niet hoeft te ondergaan? Zo ja, bent u met de PVV van mening dat het aan Nederland zelf is om dat te bepalen? Zo nee, waarom niet?

5.)
Welke mogelijkheden zijn er, ondanks dat Duitsland geen onderdanen uitlevert, om deze moordenaar alsnog zijn bij Nederlandse veroordeling opgelegde straf te laten uitzitten? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om dit per direct te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

6.)
Klopt het dat de weduwe van de in Nederland vermoorde politieagent door zowel justitie in Nederland als die in Duitsland niet in kennis is gesteld van deze uitspraak? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om de communicatie tussen justitie en slachtoffers beter te laten verlopen?

(*) Telegraaf 18 juni 2011

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3895 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties