Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht: ‘Verkrachter vlucht na fout van justitie’.

1.)
Kent u het bericht: ‘Verkrachter vlucht na fout van justitie’ (*)?

2.)
Klopt het dat door een enorme blunder van justitie een Antilliaanse overvaller en verkrachter tijdens een proefverlof de benen heeft genomen en de gevangenis in eerste instantie niet eens is gemeld dat deze misdadiger weer op vrije voeten was terwijl hij al twee weken spoorloos was? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren?

3.)
Deelt u de mening dat dit totaal niet past bij de harde aanpak en het opsluiten van criminelen zoals het huidige kabinet dat voorstaat? Zo nee, waarom niet?

4.)
Klopt het dat deze misdadiger helemaal nog geen recht op proefverlof had, maar zijn aanvraag door justitie toch werd goedgekeurd? Zo ja, wat waren daarbij de overwegingen en wanneer wordt de rechterlijke macht eindelijk eens een keer wakker en denkt zij aan de slachtoffers en samenleving?

5.)
Bent u het met de PVV eens dat, net als dit bij de tbs succesvol is ingevoerd, een regel moet worden ingevoerd welke inhoudt dat een gevangene in het geval van onttrekking of een ontsnapping tijdens verlof gedurende een jaar geen recht meer heeft op verlof? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer bent u voornemens dit in te voeren?

6.)
Deelt u de mening dat deze (in deze zaak zoveelste) blunder van justitie niet is uit te leggen aan slachtoffers en de samenleving? Zo nee, waarom niet?

7.)
Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat deze misdadiger per direct achter slot en grendel wordt gezet, ook in het geval hij al lang en breed in het buitenland zit?

(*) telegraaf 11/07/2011

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2700 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties