Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en De Roon (PVV) aan de ministers van Veiligheid en justitie en buitenlandse zaken over het bericht: ‘Ruim helft diplomaten betaalt boetes niet’.

1.)
Klopt het dat in 2009 en 2010 respectievelijk 60% en 55% van de verkeersboetes die diplomaten zijn opgelegd niet worden betaald? (*)

2.)
Deelt u de mening dat ook diplomaten zich aan de regels van het gastland dienen te houden, omdat de wet voor iedereen geldt en zeker, vanwege het feit dat zij te gast zijn en daarmee een visitekaartje zijn van hun eigen land? Zo nee, waarom niet?

3.)
In welk deel van het aantal niet betaalde verkeersboetes betreft het bekeuringen op kenteken? Worden in die gevallen de kentekenhouders expliciet uitgenodigd om de naam van de bestuurders kenbaar te maken? Zo neen, waarom niet? Zo ja, met welk resultaat?

4.)
Welke richtlijnen gelden er voor Nederlandse diplomaten in het buitenland v.w.b. de betaling van door hen opgelopen verkeersboetes? In welke mate worden deze richtlijnen door onze diplomaten nageleefd?

5.)
Wilt u - per land - aangeven in welke mate buitenlandse diplomaten de aan hen opgelegde verkeersboetes niet betalen?

6.)
Wat wordt door u gedaan om te bevorderen dat buitenlandse diplomaten hun verkeersboetes betalen en welke mogelijkheden ziet u om daarin nog verbetering aan te brengen?

7.)
Wat gaat u via die diplomatieke weg anders doen dan voorheen, waardoor diplomaten nu wel zullen overgaan tot betaling van hun boetes?

 

(*) http://www.nu.nl/binnenland/2752397/ruim-helft-diplomaten-betaalt-boetes-niet.html

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2835 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English