Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht: ‘Vuurwerkwerper op vrije voeten’.

1.)
Kent u het bericht:‘ Vuurwerkwerper op vrije voeten’ (*)?

2.)
Bent u met de PVV van mening dat het enorm jammer is dat de verdachte van de aanslag op de agenten niet in voorlopige hechtenis wordt genomen, omdat de te verwachten straf lager zal zijn dan 6 maanden nu niet duidelijk is wie van de betreffende groep verdachten de betreffende handeling heeft gepleegd? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u het met de PVV eens dat de bewijslast van het Openbaar Ministerie ter zake minder zwaar dient te worden en het Wetboek van Strafrecht aldus aangepast dient te worden dat ieder lid van de betreffende groep aansprakelijk is voor het gevolg van de strafbare handelingen gepleegd door de groep of het individuele lid/individuele leden van de groep? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u het aldus eens met de PVV dat de strafrechtelijke groepsaansprakelijkheid net zo dient te luiden als de civielrechtelijke aansprakelijkheid, ofwel dat de kans op toebrengen van schade aan personen en/of goederen de leden van de groep had behoren te weerhouden van (verdere) deelname aan de groep(shandelingen)? Zo nee, waarom niet?

 

(*) Telegraaf 15 maart 2012

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2875 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English