Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht 'Ruim 200 gram hasj in cel drugsveroordeelde'.

1.)
Kent u het bericht 'Ruim 200 gram hasj in cel drugsveroordeelde'? (*)

2.)
Klopt dit bericht en bent u met de PVV van mening dat deze crimineel gezien het feit waarvoor hij in binnen en buitenland is veroordeeld zeker extra gecontroleerd had moeten worden op drugs? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dat niet gebeurd?

3.)
Hoe is het mogelijk dat ruim 200 gram hasj en 6 bolletjes wiet de gevangenis in gesmokkeld kon worden? Waarom zijn deze drugs niet opgevangen tijdens een controle?

4.)
Wordt de urine van gedetineerden in gevangenissen op drugs gecontroleerd? Zo nee, waarom niet?

5.)
Hoe kan het dat gevangenispersoneel niets opgemerkt of geroken heeft?

6.)
Bent u bereid een onderzoek in te stellen en maatregelen te treffen indien gevangenispersoneel bij deze zaak betrokken blijkt te zijn?

7.)
Is de gevangene in zijn cel aangehouden voor drugsgebruik dan wel drugssmokkel?

8.)
Is de staatssecretaris bereid voor eens en altijd een einde te maken aan drugs in gevangenissen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat hij hieraan doen en per wanneer?

 

(*) Lees hier het bericht

 

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4920 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English